Podziękowania dla Pani Moniki Wittek

Podziękowania dla Pani Moniki Wittek

Pani Monika Wittek oficjalnie zakończyła pracę w dniu 25.07.2023 r. i przeszła na emeryturę. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Monice za jej wieloletnią pracę.

Pani Monika Wittek pracowała od 1995 roku jako specjalistka ds. kultury w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych. Podjęła wiele inicjatyw kulturalnych i zrealizowała wiele projektów. Była główną koordynatorką największego wydarzenia kulturalnego mniejszości niemieckiej w Polsce – Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej. Festiwal ten odbywa się co 3 lata, a w 2022 roku został zorganizowany po raz 7. Ponadto pani Wittek koordynowała coroczne pielgrzymki mniejszości niemieckiej na Górę św. Anny, do Barda, Wambierzyc, Zlatých Hor i Trzebnicy, które przybrały już charakter cykliczny i cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Z całego serca dziękujemy Pani Monice Wittek za jej zasługi podczas wieloletniej działalności, szczególnie na polu umacniania stosunków polsko-niemieckich, umacniania i promowania kultury i języka niemieckiego, za bezgraniczną chęć i aktywność na rzecz mniejszości niemieckiej.

Dziękujemy również za chwile, które wspólnie przeżyliśmy i składamy najlepsze życzenia na dalsze lata.

Skip to content