Powrót języka niemieckiego jako języka mniejszości do szkół od 1 września 2024 r.

Powrót języka niemieckiego jako języka mniejszości do szkół od 1 września 2024 r.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 02.02.2024 r. Minister Edukacji Narodowej pani Barbary Nowackiej, do szkół z dniem 1 września 2024 r. wracają 3 godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. I choć panuje ogólne zadowolenie z powrotu do normalności i zaprzestania dyskryminacji dzieci mniejszości niemieckiej, przed niektórymi szkołami pojawiają się wyzwania z organizacją tego języka w nowym roku szkolnym.

Mniejszość Niemiecka przez ostatnie dwa lata apelowała przede wszystkim do ówczesnego Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, do polskiego rządu jak i do wielu innych gremiów o przywrócenie 3 godzin nauczania języka mniejszości i traktowania społeczności Mniejszości Niemieckiej jak pozostałe mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Skutkami tego ograniczenia nie zostały objęte ostatecznie tylko dzieci, ale też nauczyciele, którzy tego języka uczyli. Część nauczycieli, posiadając również kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów, pozostała w szkole, ale część nauczycieli została zmuszona do poszukiwania nowej pracy. Aktualnie dociera do nas coraz więcej informacji, że w szkołach, gdzie zredukowano ilość godzin języka, a w ślad za tym również ilość nauczycieli języka niemieckiego, dzisiaj pojawia się problem ze znalezieniem germanistów, którzy chcieliby się podjąć tego zadania. Ten fakt może pogłębić i tak już niemałe problemy kadrowe w placówkach szkolnych na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej język niemiecki jest nauczany w 599 szkołach podstawowych i 3 szkołach średnich na terenie kraju, z czego 242 szkoły podstawowe na terenie województwa opolskiego i 249 szkoły podstawowe na terenie województwa śląskiego.

Jak mówił Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce:

„Cieszymy się, że niemiecki jako język mniejszości wraca do szkół w pełnym wymiarze godzin, dziękujemy pani Minister Nowackiej za podjęcie szybkich działań w tym kierunku i wydanie stosownego rozporządzenia. Dzisiaj szkoły stoją przed wyzwaniem ponownej organizacji tego języka dla swoich uczniów. Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim wójtom i burmistrzom i radom gmin, które zdecydowały się finansować dodatkowe godziny języka niemieckiego. Te gminy są w komfortowej sytuacji, kontynuując nauczanie języka. W pozostałych szkołach będzie się to wiązać z zatrudnieniem nowych nauczycieli języka niemieckiego. Dla tych może być to spore wyzwanie, mając na uwadze trudności z jakimi szkoły borykają się generalnie w kwestii zatrudnienia nowych nauczycieli. Tych po prostu brakuje. Dlatego chcielibyśmy zachęcić wszystkich obecnych jak i przyszłych nauczycieli do skorzystania z oferty nauczania na Uniwersytecie Opolskim.”

Dr Ryszard Ziaja, Uniwersytet Opolski (Instytut Językoznawstwa/ Katedra Języka Niemieckiego), powiedział:

„Opolska Germanistyka cieszy się z pogłębienia współpracy z Mniejszością Niemiecką w sferze dydaktycznej. Uniwersytet Opolski oferuje od lat — w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku Germanistik — możliwość brania udziału w zajęciach modułu nauczycielskiego. Ukończenie tego modułu daje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, składającej się zarówno z praktykujących nauczycieli, jak i naukowców zajmujących się badaniem edukacji mniejszościowej, przygotowujemy naszych studentów i studentki — jako jedyni w kraju — do nauczania języka niemieckiego zarówno jako języka obcego, jak i języka mniejszości narodowej. Zapotrzebowanie na nauczycieli języka niemieckiego jest bardzo duże, dlatego większość studiujących u nas osób znajduje zatrudnienie już w trakcie studiów. Jest to możliwe także dzięki dostosowaniu planu zajęć do potrzeb studentów i naszej aktywnej współpracy ze szkołami w regionie. Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim do podjęcia studiów na naszym kierunku.”

Skip to content