Przemówienie Przewodniczącego R. Bartka podczas Pielgrzymki Mniejszości na Górę Św. Anny

Przemówienie Przewodniczącego R. Bartka podczas Pielgrzymki Mniejszości na Górę Św. Anny

Szanowny Ambasadorze dr Thomas Bagger,

Biskup Ulrich Neymeyer,

Panie Pośle Ryszard Galla

Szanowna Pani Marszałek Zuzanna Donath-Kasiura, Pan Egon Primas, Przewodniczący Stowarzyszenia Europy Wschodniej i Środkowej CDU/CSU

Szanowni Państwo, Drodzy Pielgrzymi,

To zawsze przyjemność spotkać się tutaj, na Świętej Górze, podczas tradycyjnej pielgrzymki mniejszości narodowych. Na Górze św. Anny nasi przodkowie mogli na nowo czerpać siłę w trudnych czasach, a dokładnie 24 lata temu odbyły się nie tylko pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce, ale także pierwsza po wojnie niemiecka msza na Górnym Śląsku. My, Niemcy mieszkający w Polsce, przeżywamy obecnie bardzo trudny czas. Doskonale wiemy, jak bolesna dla naszej grupy etnicznej była utrata języka i kultury w PRL. Wiemy dokładnie, jak wiele naszych rodzin opuściło z tego powodu Śląsk. Wiemy, jak bardzo brakuje ich dzisiaj w naszych rodzinach, w naszych miejscowościach, w naszym regionie, ale także w naszej społeczności. Tym bardziej bolesne jest to, że od ponad roku musimy mówić o dyskryminacji najmłodszych, naszych dzieci. W całej Polsce jest ponad 55 tysięcy dzieci, którym ograniczono dostęp do języka niemieckiego w szkole ze względu na ich niemiecką narodowość. Z wcześniejszych 3 godzin lekcji języka niemieckiego, teraz mają tylko 1 godzinę tygodniowo. Pomimo wielu obietnic, w tym ze strony samego Ministra Edukacji Narodowej, dyskryminujące rozporządzenie pozostaje w mocy.

Ale nie tylko to nas martwi, także trwająca wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, a także narastający spór polityczny w Polsce, w którym jest wiele antyniemieckich tonów. Czasami mam wrażenie, że nie wszyscy w Polsce, w Niemczech, ale także w Brukseli zdają sobie sprawę, że ten spór w Polsce może mieć charakter polityczny i wynika głównie z kampanii wyborczej, ale nas, Niemców mieszkających w Polsce, dotyka bezpośrednio. Bo jeśli mówi się źle o Niemcach i obarcza Niemców winą za wszystko, to mówi się w ten sposób także o nas, o lojalnych obywatelach Polski narodowości niemieckiej. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się temu sprzeciwiają, którzy kontynuują swoją dobrą pracę na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego. Ponieważ w ten sposób wszyscy wysyłamy silny sygnał! Znak, że jesteśmy i pozostaniemy regionem dialogu! Chciałbym podziękować wszystkim burmistrzom, którzy zdecydowali się sfinansować lekcje języka niemieckiego z własnych budżetów, aby dzieci mogły kontynuować naukę języka niemieckiego. To ważne, aby nasza ojczyzna nie zatraciła różnorodności kulturowej, która ją wyróżnia. Język i kultura niemiecka, śląskie zwyczaje i tradycje należą do tej różnorodności kulturowej. Do tej różnorodności kulturowej należy także niemiecka Msza św. w naszych parafiach i nasza Pielgrzymka.

Nasza różnorodność zawsze była związana z wiarą. Pamiętajmy o tym, stojąc tu dziś i modląc się. Ale pamiętajmy o tym także wtedy, gdy będziemy podejmować decyzje dotyczące naszego życia, ale także decyzje, które podejmiemy w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Ale przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu, którzy tu dzisiaj jesteście, za to, że niestrudzenie pielęgnujecie i szerzycie naszą tożsamość, nasz język, naszą tradycję, a przede wszystkim nasze chrześcijańskie wartości.

Dziękuję naszemu gościowi z Warszawy, Panu Ambasadorowi dr Tomaszowi Baggerowi, nie tylko za jego obecność tutaj z nami, ale także za jego służbę, która niestety dobiega końca szybciej niż się tego spodziewamy! Dziękujemy za otwarte ucho, dziękujemy za wsparcie w niełatwym dla nas czasie! Mamy również nadzieję, że będziecie Pan o nas myśleć w politycznym Berlinie.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować biskupowi Ulrichowi Neymeyerowi z Erfurtu i biskupowi Waldemarowi Musiołowi z Opola za ich obecność i jednocześnie poprosić ich o odprawienie mszy świętej za mniejszość niemiecką, Romów i wszystkie inne mniejszości oraz o modlitwę o pokój, pojednanie i zrozumienie.

Bardzo dziękujemy wikariuszowi biskupiemu, księdzu Piotrowi Tarlińskiemu, za przygotowanie dzisiejszej pielgrzymki, ale także naszemu biskupowi Czai, który niestety ze względu na stan zdrowia nie może tutaj dzisiaj z nami świętować. Przede wszystkim życzymy Księdzu Biskupowi dużo sił i zdrowia, bo Ksiądz Biskup jest tutaj potrzebny!

 

Foto: Mittendrin

Skip to content