Rada Europy: Komitet Ekspertów zaniepokojony decyzjami ze szkodą dla lekcji języka niemieckiego

Rada Europy: Komitet Ekspertów zaniepokojony decyzjami ze szkodą dla lekcji języka niemieckiego

Niezwykle szybka reakcja Rady Europy na złożone przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń zażalenie, związane z działaniem Rządu RP dyskryminującym język niemiecki, a poprzez to społeczność Niemców w Polsce:

Komitet Ekspertów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z niepokojem odnotował niedawne zmniejszenie subwencji na nauczanie języków regionalnych lub mniejszościowych/ w językach regionalnych lub mniejszościowych w Polsce oraz zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości zostało tym samym ograniczone do jednej godziny tygodniowo.

Jako Sygnatariusz Karty Polska zobowiązała się do ochrony i wspierania języków regionalnych lub mniejszościowych, podejmowania zdecydowanych środków ochronnych oraz do ułatwiania lub zachęcania do stosowania języków regionalnych lub mniejszościowych w życiu publicznym i prywatnym. Polska zobowiązała się również do oferowania lekcji w języku niemieckim, tj. z niemieckim językiem wykładowym.

Zobowiązanie to pozostaje niespełnione i jest przedmiotem ponownego zalecenia Komitetu Ekspertów w jego najnowszym Podsumowaniu ustaleń monitoringowych. W tym kontekście ostatnie wydarzenia oznaczają dalsze osłabienie edukacji języka niemieckiego jako języka mniejszości. Stanowią one krok wstecz w stosunku do sytuacji, panującej podczas wizyty Komitetu Ekspertów w Polsce w czerwcu 2021 r. i są sprzeczne z celami i zasadami Karty.

Komitet Ekspertów zwrócił się do władz polskich o dalsze informacje na temat podjętych środków.

Źródło: www.coe.int

Skip to content