Rewolucja się nie dokonała. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy Minority Safepack

Rewolucja się nie dokonała. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy Minority Safepack

Zainicjowana przez FUEN (Federal Union European Nationalities) Europejska Inicjatywa Minority Safepack (MSPI), której celem było podniesienie części kompetencji w zakresie praw mniejszości narodowych i etnicznych na poziom Unii Europejskiej, zarejestrowana została w Komisji Europejskiej w 2018 r. Na początku 2021 roku miała być podjęta ostateczna decyzja na jej temat (pisaliśmy o tym w grudniu tutaj). W Polsce na rzecz tej inicjatywy zebrano prawie 27 tysięcy podpisów; w całej Unii Europejskiej – ponad milion. Od roku 2017 zaangażowały się w nią środowiska mniejszości narodowych i etnicznych, liczących na ochronę praw mniejszości na szczeblu europejskim. Kampanię na terenie Polski koordynował Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (VdG).

Środowiska mniejszościowe pokładały w inicjatywie nadzieję na poprawę sytuacji mniejszości i ochronę ich językowego i kulturowego dziedzictwa. Jednak podczas posiedzenia Komisji Europejskiej z dnia 14 stycznia 2021 zapadła ostateczna decyzja, że uchwała nie zostanie podjęta.

Przedstawiciele mniejszości czują się rozczarowani. “Włożyliśmy tyle energii w to, by ta inicjatywa zyskała poparcie” – stwierdza Bernard Gaida, przewodniczący VdG. “Minority Safepack otrzymało pełną aprobatę Bundestagu oraz Parlamentu Europejskiego. Jednak na końcu tej długiej, pełnej starań drogi Komisja Europejska ją odrzuca”.

Podjęta przed Komisję decyzja oznacza w praktyce, że odmienne standardy prawne, obowiązujące w różnych krajach Europy, przez najbliższe lata pozostaną niezmienione. “Komisja Europejska nie widzi potrzeby tworzenia jakichkolwiek środków legislacyjnych, poprawiających sytuację i zwiększających ochronę zamieszkujących kraje Unii mniejszości narodowych i etnicznych. Pozostajemy na dotychczasowym poziomie świadczeń. Pozostaje nam w ramach FUEN rozważyć, jakie kroki możemy podjąć wobec tej decyzji Komisji. Nie powinno bowiem być tak, że demokratyczna inicjatywa obywateli UE przegrywa z machiną urzędniczą.” – konkluduje decyzję Komisji Europejskiej Bernard Gaida.

Więcej na temat decyzji w sprawie Minority Safepack na stronie internetowej FUEN (artykuł w j. niemieckim).

Skip to content