Senat przeciwko rozporządzeniu Ministra

Senat przeciwko rozporządzeniu Ministra

W odpowiedzi na opublikowane 4 lutego 2022 roku rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, obniżające wysokość subwencji oświatowej na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wystosował do MEiN krytykujące tę decyzję oświadczenie:

Wprowadzona zmiana w znaczący sposób dyskryminuje niemiecką mniejszość narodową, ponadto jest zapisem sprzecznym z Konstytucją RP, ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także z ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi. Powoduje to dodatkowe napięcia we wzajemnych relacjach międzysąsiedzkich, co w szczególności jest niekorzystne w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej w Europie. Niezrozumiałe jest to, że tylko 1 mniejszość narodowa podlega tej decyzji. (…)

Senacka Grupa Polsko-Niemiecka wnosi o przywrócenie wymiaru godzinowego zajęć języka do stanu określonego w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Ponadto podtrzymujemy oczekiwanie przywrócenia kwoty 39,8 miliona zł do subwencji oświatowej na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych.

Z pełną treścią oświadczenia zapoznać się można TUTAJ.

Oświadczenie Senatu wraz “z żenującą odpowiedzią” MEiN przesłała nam pani Senator Danuta Jazłowiecka. Z pełną treścią dokumentu zapoznać się można w pliku poniżej. 2022-03-16 Odpowiedz MEiN.pdf

Skip to content