Składanie wniosków do Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec (BMI) 2024

Składanie wniosków do Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec (BMI) 2024

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że istnieje możliwość składania wniosków do Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o dofinansowanie projektów. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do członków mniejszości niemieckiej, którzy dążą do podtrzymania i pielęgnacji języka niemieckiego, kultury i tożsamości.

W ramach dofinansowania można zgłaszać projekty związane z:

  • pracą etnokulturalną, są to działania takie jak: ożywienie domów spotkań (Begegnungsstättenarbeit), spotkania kulturalne i świąteczne itp.
  • pracą młodzieżową, są to m.in. szkolenia dla aktywnych przedstawicieli młodzieży, zaangażowanie w pracę organizacji mniejszości niemieckiej, organizacja czasu wolnego, seminaria i konferencje z elementami etnokulturowymi (historia Niemiec, kultura, język itp.), obozy młodzieżowe, spotkania międzynarodowe z przedstawicielami młodzieży mniejszości niemieckich mniejszości z innych państw
  • wsparciem języka niemieckiego, którego przykładem mogą być tutaj kursy językowe, noce bajek, konkursy recytatorskie itp.
  • a także inne projekty, które dotyczą wsparcia samoorganizacji czy elit

UWAGA! Ze względu na krytyczną sytuację w dziedzinie oświaty dzieci, którym obniżono ilość godzin lekcyjnych z 3 do 1, pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały projekty językowe skierowane do dzieci w wieku szkolnym, ale również do dorosłych.

 

Termin składania wniosków projektów na rok 2024 to 28.08.2023

Wniosek z planem finansowym należy złożyć w formie elektronicznej na adres ZNSSK: projekte@vdg.pl

Więcej informacji (szczegóły dotyczące kosztów; informacje, które należy ująć w opisie projektu; na co należy zwrócić uwagę podczas planowania projektu), jak i potrzebne wnioski znajdą Państwo tutaj.

Skip to content