Spotkanie koordynacyjne dla organizacji mniejszości niemieckiej w regionie Północ [zaproszenie]

Spotkanie koordynacyjne dla organizacji mniejszości niemieckiej w regionie Północ [zaproszenie] Koordinationstreffen für Organisationen der deutschen Minderheit im Jahre 2021 / Spotkanie koordynacyjne dla organizacji mniejszości niemieckiej w roku 2021. Foto: VdG

Już po raz szósty Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce organizuje spotkanie koordynacyjne dla organizacji mniejszości niemieckiej w północnej Polsce. Spotkanie odbędzie się w ostatni weekend listopada, w dniach: 25-27 listopada 2022 r. w Bydgoszczy. Zapraszamy przedstawicieli organizacji mniejszości niemieckiej, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

W ramach tego spotkania ZNSSK pragnie również omówić ogólne sprawy organizacyjne, a także bieżącą działalność poszczególnych organizacji. Zaprezentuje również kilka modelowych projektów, jak i ciekawe i udane inicjatywy, które mogą posłużyć jako inspiracja dla innych, którzy zechcą je naśladować. Wydarzenie będzie mieć nie tylko charakter edukacyjny; przede wszystkim ma być okazją do spotkania członków mniejszości niemieckiej z różnych regionów Polski. Bezpośredni kontakt wzmacnia istniejące więzi, ale także tworzy nowe relacje i stwarza możliwości współpracy.

Na zgłoszenia czeka pani Beata Sordon: beata.sordon@haus.pl, +48 774079519, do 18 listopada 2022 r.

Skip to content