Spotkanie noworoczne prezydenta RP z przedstawicielami Mniejszości narodowych i etnicznych bez udziału Mniejszości Niemieckiej

Spotkanie noworoczne prezydenta RP z przedstawicielami Mniejszości narodowych i etnicznych bez udziału Mniejszości Niemieckiej

Coroczne spotkanie noworoczne organizowane przez Prezydenta RP odbędzie się bez udziału przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej. Ci mówią zgodnie: zawiesiliśmy naszą pracę w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do momentu zakończenia dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda jak co roku organizuje spotkanie noworoczne z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w środę 25 stycznia 2023 roku, o godzinie 13.00 w Pałacu Prezydenckim. I chociaż na spotkanie zapraszani są wszyscy przedstawiciele mniejszości wchodzący w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej: Rafał Bartek oraz Bernard Gaida zrezygnowali z udziału w organizowanym wydarzeniu.

W odpowiedzi Mniejszości Niemieckiej na zaproszenie prezydenta czytamy: Niestety ze względu na trwającą dyskryminację dzieci mniejszości niemieckiej nie widzimy możliwości przyjęcia zaproszenia Pana Prezydenta. Nie wiemy jak mielibyśmy odczytywać słowa i zapewnienia padające przy okazji takich spotkań, podczas których mowa jest o tym, jaką wartością są mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące Polskę od pokoleń wobec faktu, że jedna z tych mniejszości w ślad za Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 4 lutego 2022 r. jest traktowana gorzej od innych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz kraj. (…) Ograniczając ilość godzin języka niemieckiego z trzech do jednej tygodniowo zabrano dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom języka niemieckiego, wszystkim członkom mniejszości niemieckiej nie tylko język, ale też zraniono ich godność.

1.04.2022 r. Rafał Bartek – przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) oraz Bernard Gaida pełnomocnik ZNSSK ds. współpracy międzynarodowej zawiesili swój udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do momentu usunięcia przepisów prawnych dyskryminujących dzieci Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 4 luty 2022 zmniejszające liczbę godzin niemieckiego jako języka mniejszości z 3 do 1 godziny, weszło w życie wraz z początkiem roku szkolnego 2022/2023 i dotknęło prawie 50 000 dzieci uczących się niemieckiego jako języka mniejszości w całej Polsce. Wszystkie pozostałe mniejszości narodowe mogą uczyć się języka mniejszości tak jak do tej pory, czyli w wymiarze 3 godzin.

Pismo Prezydent A. Duda 19.01.2023

Skip to content