Spotkanie online z przedstawicielami fundacji Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland

Spotkanie online z przedstawicielami fundacji Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland Foto: VdG

Kontynuując proces zmiany pośrednika pomocy mniejszościom niemieckim w Europie Środkowo-Wschodniej, przedstawiciele Fundacji Solidarności z Niemcami za Granicą (Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland) oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK w Polsce) spotkali się na wideorozmowie w celu omówienia aktualnych tematów i przyszłej współpracy. Przewodniczący Rady Powierniczej Hartmut Koschyk oraz Dyrektor Zarządzający Stiftung Verbundenheit Sebastian Machnitzke podkreślili, że nacisk kładziony jest na dobrą współpracę opartą na partnerstwie. Oprócz działań mediacyjnych chcą nadal organizować wspólne wydarzenia i wspierać VdG w ważnych kwestiach politycznych.

Przewodniczący ZNSSK w Polsce Rafał Bartek, który wziął udział w dyskusji wraz z Dyrektor biura Joanną Hassą i innymi pracownikami, po raz kolejny podkreślił znaczenie redukcji liczby godzin nauczania języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej. Zrobiono wszystko, aby bronić się przed cięciami. Jednak wszystkie wysiłki zakończyły się niepowodzeniem; należy więc teraz szukać rozwiązań, aby utrzymać ofertę na lekcje niemieckiego nawet bez wsparcia państwa. Hartmut Koschyk, przewodniczący Rady Powierniczej, zadeklarował wsparcie Stiftung Verbundenheit dla ZNSSK w Polsce w tym celu.

Źródło: Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland

Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland rolę nowego pośrednika między Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce a niemieckim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMi) przejmie od nadchodzącego roku 2023. Dotychczas tę rolę pełniła fundacja Baden Württemberg International pośrednicząc w kwestiach, dotyczących rozliczania finansowanych ze środków BMi projektów. Od 2023 te zadania przejmie Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland.

 

Skip to content