Spotkanie z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają

Spotkanie z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają Na zdjęciu od lewej: Rafał Bartek, Maria Szindzielorz, Joanna Hassa, Biskup Opolski Andrzej Czaja, Sylwia Kus, Ryszard Galla, Waldemar Świerczek.

20 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli mniejszości niemieckiej z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają. Tematem rozmów była sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce, jak i wydarzenia minionego roku. Poruszono także kwestie związane z mszami niemieckimi, planami na rok 2024, a także z wyzwaniami społecznymi, które stoją przed organizacjami mniejszości w najbliższym czasie.

Skip to content