Spotkanie z przedstawicielami liceów i germanistyki opolskiej

Spotkanie z przedstawicielami liceów i germanistyki opolskiej

12 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Opolskim odbyła się debata na temat języka niemieckiego w kontekście rozwoju gospodarczego Województwa Opolskiego. W nawiązaniu do tego wydarzenia oraz w związku z sytuacją nauczania języka niemieckiego jako obcego oraz języka mniejszości w szkołach średnich, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń zaprosił na spotkanie dyrektorów liceów w Województwie Opolskim.

Spotkanie odbyło się w czwartek, 25 kwietnia 2024 roku, w Centrum Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch liceów z Opola, jednego liceum z Kędzierzyna-Koźla oraz liceum z Olesna oraz przedstawiciel opolskiej germanistyki. Tematem spotkania były wyzwania w kontekście nauczania języka niemieckiego, przed którymi stoją szkoły średnie, uczniowie oraz rodzice. Omawiane były możliwości wsparcia nauczania tego języka. Przedstawiciele szkół podzielili się swoimi doświadczeniami i propozycjami rozwiązania niektórych problemów, które często są związane z regulacjami prawnymi nauczania języka niemieckiego. Podkreślona została również konieczność większej współpracy szkół, m.in. doradców zawodowych z rodzicami uczniów oraz z organizacjami Mniejszości Niemieckiej, by mogli oni wspólnie jak najlepiej kształtować językową ścieżkę edukacyjną w szkole średniej.

Skip to content