Stanowisko Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim w związku z faktem ubiegania się Opola o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Stanowisko Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim w związku z faktem ubiegania się Opola o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Zarząd TSKN na Śląsku Opolskim z dużym zainteresowaniem przyjął fakt, że miasto Opole zamierza ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.  Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie miasta „Miasto we współpracy z instytucjami kultury przygotowuje wniosek zawierający bogaty program wydarzeń i projektów kulturalnych, który zostanie złożony do organizatorów konkursu do 15 września”. Prezydent Miasta Arkadiusz Wiśniewski informuje z kolei: „W naszym wniosku chcemy uwypuklić najważniejsze atuty Opola: bliskość  w relacjach między ludźmi, wielokulturowość, tradycje związane z piosenką, a przede wszystkim atrakcyjną i rozbudowaną ofertę kulturalną, która trafia do szerokiego grona odbiorców, w każdym wieku. U nas wszędzie jest blisko! Łączymy artystów, twórców, animatorów kultury poprzez różnorodność i tolerancję, poszanowanie i akceptację odmienności”.

W tym kontekście pragniemy jednak zwrócić uwagę, że wielokulturowość, o której jest mowa w komunikacie miasta, a której nieodzowną częścią składową w przypadku miasta Opola jest kultura śląsko-niemiecka nie jest nam w regionie dana raz na zawsze. Przetrwanie naszej śląskiej tożsamości, wielokulturowości i wielojęzyczności jest dzisiaj zagrożone najbardziej od momentu demokratycznych przemian w Polsce z lat 1989/1990. Wprowadzenie systemowej dyskryminacji dzieci uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości i idące w ślad za tym ograniczenie dostępu do nauki języka mniejszości jest tego najbardziej aktualnym dowodem. Powiększenie miasta Opola z roku 2017 i zniknięcie w ślad za tym symboli dwujęzyczności w postaci dwujęzycznych nazw miejscowości w 8 z 12 przyłączonych do Opola miejscowości jest kolejnym przykładem problemów, z jakimi boryka się wielokulturowość w regionie.

Nie mniej jednak fakt ubiegania się miasta Opola o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury odczytujemy również jako szansę na uwypuklenie, ale również i choćby częściowe odbudowanie tego, co w kontekście wielokulturowości w ostatnich latach zostało zaniechane, a przez to stało się bezpośrednio zagrożone w swej egzystencji. Pozytywnie odbieramy w tym kontekście dodanie przez Prezydenta Miasta jednej godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości począwszy od nowego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości uda się powrócić do pełnego wymiaru godzin a język niemiecki pozostanie atutem miasta i regionu. Apelujemy także o rozważenie wprowadzenia dwujęzycznych nazw dzielnic w tych miejscach, gdzie wcześniejsze miejscowości taką dwujęzycznością się wyróżniały. Zachęcamy również do nawiązania kontaktu z miastem Sibiu/Hermannstadt w Rumunii, które było Europejską Stolicą Kultury w 2007 roku, a które swą ówczesną, ale i współczesną ofertę kulturalną w dużej mierze opierało właśnie o wielokulturowość opartą m.in. o wielowiekową obecność mniejszości niemieckiej w tym regionie. W tym zakresie jako Mniejszość Niemiecka chętnie służymy kontaktami. Jesteśmy również otwarci na wzbogacenie oferty kulturalnej miasta w kontekście przygotowywanej oferty we wniosku aplikacyjnym. Doświadczenia 20 lat Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim pokazują najlepiej, że dziedzictwo kulturowe i językowe miasta oraz regionu jest dzisiaj naszym wspólnym dziedzictwem  regionalnym, niezależnie od pochodzenia i narodowości.

Skip to content