Stanowisko Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim w związku ze wstrzymaniem prac dotyczących budowy Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu

Stanowisko Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim w związku ze wstrzymaniem prac dotyczących budowy Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu Foto: Urząd Miasta w Brzegu

Jako przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim z troską przyjęliśmy informacje medialne o wstrzymaniu finansowania budowy Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu.

Dla środowiska mniejszości niemieckiej zamieszkującego województwo opolskie niezmiernie istotne jest podkreślenie wielokulturowego charakteru tego regionu. Świadectwem wielokulturowości jest zarówno historia śląskich Niemców, zamieszkujących ten region, jak i osób z terenów historycznych Kresów Rzeczpospolitej, którzy do tego regionu trafili po przesunięciu granic Rzeczpospolitej w 1945 r. Historię Niemców zamieszkujących Polskę udało się udokumentować i zaprezentować w powstałym w 2022 r. z udziałem rządów Niemiec i Polski, ale i Samorządu Województwa Opolskiego, Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, które ma swoją siedzibę w Opolu, przy ul. Szpitalnej 11. Powstanie Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu stanowiłoby z pewnością dopełnienie obrazu związanego z historią ludzi zamieszkujących obecnie województwo opolskie. To właśnie tutaj po 1945r. kiedy nic nie było oczywiste, wydarzyła się rzecz wyjątkowa, jaką stanowi fakt, że mimo różnic kulturowych i językowych mieszkańcy szukali porozumienia i dialogu. Nie było to proste w obliczu faktu, że jedni o swych losach mówić nie mogli, a drudzy ich nie znali. Tym bardziej jako sukces należy uznać fakt, że po przełomie 1989/1990 mieszkańcy tego regionu wspólnie, niezależnie od różnic narodowych i kulturowych dbają o rozwój tego regionu. Najlepszym tego dowodem była obrona województwa opolskiego, której to jubileusz 25-lecia obchodziliśmy z zeszłym roku.

Wyrażamy nadzieję, że uda się znaleźć dobre rozwiązanie, które wesprze kulturę kresów, istotną zarówno dla naszego regionu, jak i całej Polski.

 

Skip to content