Stanowisko ZNSSK w Polsce w obliczu sytuacji na Ukrainie

Stanowisko ZNSSK w Polsce w obliczu sytuacji na Ukrainie

Od kilku dni na wchód od Polski toczy się wojna. Barbarzyński i niczym niesprowokowany napad wojsk Federacji Rosyjskiej we współpracy z Białorusią na Ukrainę spotyka się z powszechnym potępieniem, sankcjami a władze, armia i ukraińskie społeczeństwo od początku konfliktu spotykają się z szerokim wsparciem. Z podziwem obserwujemy, z jakim bohaterstwem bronią się Ukraińcy przed agresorem, ale także z przerażeniem i smutkiem dostrzegamy katastrofę cywilnej ludności żyjącej w bombardowanych miejscowościach. Niszczona jest infrastruktura, majątek społeczny i prywatny, ludzie tracą domy, dorobek życia a także samo życie. Władze Federacji Rosyjskiej łamiąc wszelkie traktaty, przekraczając granice i łamiąc prawa człowieka wypełniają czynami słowa Prezydenta Putina, w których kwestionował on prawo Ukraińców do poczucia własnej narodowości, a w konsekwencji także posiadania własnego państwa.

Zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (ZNSSK) w Polsce z całą mocą przyłącza się do potępienia agresji, z jaką mierzy się społeczeństwo Ukrainy, które − jak każdy inny kraj − ma prawo do nienaruszalności swych granic i bezpiecznego życia i rozwoju. Każdy konflikt naruszający pokój, a zwłaszcza w tak ciężko w przeszłości doświadczonej Europie budzi nasz sprzeciw i zatroskanie, ale z ulgą przyjmujemy informacje o wsparciu z wielu krajów świata, pozwalającym Ukraińcom się bronić. Od lat dostrzegamy i popieramy dążenia Ukrainy do stania się częścią wielkiej wspólnoty demokratycznych państw Unii Europejskiej dającej gwarancję praworządności, swobód obywatelskich, szanujących prawa człowieka oraz mniejszości narodowych. Broniąc swego kraju przed agresorem łamiącym te wartości udowadniają właśnie, jak bardzo na to zasługują.

ZNSSK w Polsce wraz z Radą Niemców Ukrainy, ale także organizacją mniejszości niemieckiej w Rosji (Internationaler Verband der Deutschen Kultur, IVDK) są członkami Wspólnoty Roboczej Mniejszości Niemieckich AGDM, którą wraz z dziesiątkami innych mniejszości narodowych Europy łączy członkostwo w Federacyjnej Unii Europejskich Narodowości (FUEN). Doceniając odwagę z wdzięcznością przyjęliśmy rezolucję etnicznych Niemców w Federacji Rosyjskiej, którzy jednoznacznie odcięli się od napaści, jakiej ona dokonała. Wspólnie podkreślamy prawo każdego człowieka do własnej tożsamości kulturowej, językowej i narodowej, jej wyrażania i pielęgnowania. To prawo może się jedynie realizować w Europie uznającej pojednaną różnorodność i wielokulturowość za wartość podstawową, tak w aspekcie polityki wewnętrznej państw, jak i ponad ich granicami. Ich zakwestionowanie prowadzi do dyskryminacji, łamania praw człowieka, a w końcu do agresji. Wojna wywołana przez Federację Rosyjską tym wartościom zaprzecza i zasługuje ze strony wszystkich, którym są one bliskie, na potępienie.

24 lutego wojna stała się faktem, wywołującym tym samym śmierć i wielorakie cierpienie tysięcy ludzi mających nadzieję żyć w pokoju. Czując solidarność z nimi Niemcy na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach wraz z podziwu godnym zaangażowaniem społeczności w Polsce przyłączają się do wszelkich akcji, których celem jest pomoc ludziom na terenie samej Ukrainy, ale także tym, którzy jako uchodźcy opuszczają swój kraj, szukając schronienia przed rosyjskimi bombami i karabinami w krajach ościennych. Są pośród nich także ludzie z mieszkających na Ukrainie licznych mniejszości narodowych, także etniczni Niemcy. Solidaryzujemy się z nimi w szczególny sposób, gdyż łączy nasze społeczności wyjątkowa wspólnota losu.

Wzywamy prezydenta Putina i jego popleczników do opamiętania i zakończenia tej wojny!

Za Zarząd
Bernard Gaida
Przewodniczący

Skip to content