Sukces Mniejszości Niemieckiej. Petycja mniejszości niemieckiej dotycząca dyskryminacji językowej pozostała otwarta

Sukces Mniejszości Niemieckiej. Petycja mniejszości niemieckiej dotycząca dyskryminacji językowej pozostała otwarta

26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Petycji Unii Europejskiej. Omawiano dwie petycje złożone przez członków Mniejszości Niemieckiej. Pierwsza (petycja) dotyczyła łamania praw mniejszości niemieckiej w kontekście zmiany administracyjnej miasta Opola. Kolejna petycja dotyczyła dyskryminacji dzieci mniejszości niemieckiej.

Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK), Rafał Bartek, zwrócił uwagę na potwierdzające się przypuszczenia, że wraz z powiększeniem miasta Opola, nie tylko znikną dwujęzyczne tablice we wchłoniętych miejscowościach, które takie tablice powsiadały, ale również mieszkańcy tych miejscowości przestaną mieć realny wpływ na życie społeczno-polityczne samorządu w którym się znaleźli. Wcześniej w podopolskich gminach społeczności mniejszościowe również posiadały swoich przedstawicieli, aktualnie mieszkańcy nie mają żadnego przedstawiciela w radzie miasta Opola, z uwagi na obecny podział administracyjny. Kolejnym mocnym przykładem braku wpływu na rzeczywistość społeczności mniejszości jest aktualna sytuacja dyskryminacji dzieci w szkołach. W okolicznych Opolu gminach wójtowie zdecydowali o dodaniu godzin języka niemieckiego, by wyrównać zabrane w wyniku rozporządzenia Ministra Edukacji godziny, a w mieście Opolu prezydent nie zdecydował się na taki ruch.

Przewodniczący ZNSSK – R. Bartek – omówił również chronologicznie proces wprowadzenia dyskryminacji językowej dzieci Mniejszości Niemieckiej (jako polskich obywateli) w Polsce, wskazując na rozczarowanie jakim jest niezajęcie się tym tematem przez komisje Europejską i Parlament Europejski. Podkreślał: „zostały złamane podstawowe prawa człowieka i prawa dzieci, które w Europie podlegają przecież szczególnej ochronie”.

Również Bernard Gaida, pełnomocnik Zarządu ZNSSK ds. współpracy międzynarodowej wskazywał na fakt, że ograniczenie dostępu do edukacji a w ślad za tym dyskryminacja dotyczy tylko i wyłącznie jednej Mniejszości narodowej w Polsce: Mniejszości Niemieckiej.

Obradom przewodniczył Europoseł Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Głos w dyskusji zabierali kolejno przedstawiciel Komisji Europejskiej, a po nim europosłowie z różnych frakcji. przedstawiciel Komisji Europejskiej, który wskazywał na to iż złożona petycja dotyczy problemów oświatowych nie leży w kompetencji Komisji Europejskiej.

Posłowie Europejskiej Partii Ludowej Lorant Vincze i Ulrike Müller wskazywali na fakt że, niedopuszczalnym jest aby w ten sposób traktować swoich obywateli w UE, zaś Europosłanka i była Mininister Edukacji Anna Zalewska próbowała usilnie uzasadnić iż wprowadzone w 2022 roku rozwiązania prawne w Polsce, dyskryminujące Mniejszość Niemiecką, są odpowiedzią na nierealizowanie przez rząd niemiecki Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991

Ostatecznie pomimo sprzeciwu grupy konserwatystów, petycja została poparta przez inne frakcje i w ślad za tym pozostała petycją otwartą, co oznacza, że Komisja Europejska będzie się musiała do niej ustosunkować. To sukces Mniejszości Niemieckiej i równocześnie kolejny krok, który daje nadzieję na powrót do normalności i uchylenia dyskryminującego rozporządzenia.

Skip to content