Od 2016 roku Bernard Gaida pełni funkcję przewodniczącego Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM): gremium, łączącego organizacje mniejszości niemieckich w całej Europie i reprezentującego ich potrzeby. Wczoraj w Berlinie rozpoczęło się doroczne spotkanie tej grupy, podczas którego określone mają być ważne wytyczne na przyszłość oraz przydzielone funkcje. Podczas popołudniowego głosowania Bernard Gaida, od 2016 roku pełniący stanowisko przewodniczącego AGDM, został ponownie wybrany na tę funkcję. Co były przewodniczący Związku […]

Zobacz więcej