Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: Międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: Międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców

Pomimo upływu czasu i zmieniających się warunków politycznych i społeczno-kulturowych, zagadnienia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi nie tracą na aktualności. W myśl zapisów ustawy w Polsce funkcjonuje obecnie dziewięć mniejszości narodowych (Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi) oraz cztery mniejszości etniczne (Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy). Istnieją także społeczności zabiegające o ich formalne uznanie. Podobnie kwestia różnorodności przedstawia się w odniesieniu do mniejszości niemieckich, […]

Zobacz więcej
Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: konkurs dla młodych naukowców

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: konkurs dla młodych naukowców

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej ogłasza konkurs na realizację projektów badawczych prowadzonych przez młodych naukowców, w tym doktorantów i studentów. Do udziału w nim zaproszeni są wszyscy, w których obszarze zainteresowań pojawiają się kwestie związane z przeszłością, współczesnością lub perspektywami Niemców w Polsce. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Z autorami wybranych koncepcji Centrum Badań […]

Zobacz więcej
Skip to content