28 maja 2022 r. w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny odbędzie się 53. Zebranie Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Najbliższe Zebranie to będzie miało charakter wyborczy i będzie się wiązało z pewnymi zmianami; wybrany zostanie nowy zarząd i komisja rewizyjna Związku. W związku z tym do 1 kwietnia 2022 r. prosimy o przesłanie liczby płacących członków, nazwisko delegata wraz z pełnymi danymi kontaktowymi (adres e-mail, numer […]

Zobacz więcej