Deutsch als Minderheitensprache

Przywrócenie pełnego wymiaru godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego 2023/2024

Przywrócenie pełnego wymiaru godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego 2023/2024

Pismo Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich, do Pani Barbary Nowackiej, Minister Edukacji: Szanowna Pani Minister,   w nawiązaniu do pisma z dnia 29 grudnia 2023 r., przedstawiam uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości […]

Zobacz więcej
Dyskryminacja powinna się zakończyć! Przypominamy o działaniach podjętych przez mniejszość niemiecką związanych z ograniczeniem lekcji języka niemieckiego

Dyskryminacja powinna się zakończyć! Przypominamy o działaniach podjętych przez mniejszość niemiecką związanych z ograniczeniem lekcji języka niemieckiego

Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem MEN, mającym przywrócić od nowego roku szkolnego 3 godziny nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej. Przypominamy, że rozporządzenie redukujące liczbę godzin zostało wydane 4 lutego 2022 przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. Spośród wszystkich mniejszości w Polsce zmiana ta dotknęła tylko mniejszość niemiecką. Dlatego też mniejszość niemiecka podejmowała wszystkie możliwe działania, aby cofnąć to rozporządzenie, dyskryminujące 55 […]

Zobacz więcej
Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości – Finansowanie przez gminy w roku szkolnym 2023/24

Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości – Finansowanie przez gminy w roku szkolnym 2023/24

Przewidywana zmiana rządu w Polsce daje nadzieję, że dyskryminacja mniejszości niemieckiej poprzez zmniejszenie dotacji państwowych na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości, która bezpośrednio dotyka około 55 000 dzieci w szkołach, zostanie wycofana, a wszystkie mniejszości – czy to mniejszość niemiecka, litewska, ukraińska czy tatarska – będą traktowane w Polsce równo i sprawiedliwie, jako część polskiego społeczeństwa z wolnością i prawem do kultywowania swoich kultur, tożsamości i języków. Do tego czasu […]

Zobacz więcej
Obóz letni dla młodzieży mniejszości niemieckiej w Rumunii – Poszukiwane wsparcie!

Obóz letni dla młodzieży mniejszości niemieckiej w Rumunii – Poszukiwane wsparcie!

  Dziewiąty niemieckojęzyczny międzynarodowy obóz letni dla młodzieży mniejszości niemieckich z Europy Południowo-Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Wschodniej odbędzie się w dniach 01.08.2023 – 09.08.2023 w Rumunii (ADJ) w Casa Jakab Antal. Poszukiwani są: 5 lektorów niemieckich, 5 liderów warsztatów i 1 lidera obozu, od których oczekuje się wsparcia pedagogicznego, technicznego, organizacyjnego. Zgłoszenia prosimy przesyłać (e-mailem) do dnia 28.02.2023 r. na adres: • Cristina Marculet-Petrescu – Goethe-Institut w Bukareszcie […]

Zobacz więcej
W obronie prawa dzieci do nauki języka

W obronie prawa dzieci do nauki języka

Ostatnie dni to intensywne działania i ważne fakty w temacie obrony prawa dzieci Mniejszości Niemieckiej do nauki języka. 1. Z inicjatywy posła Mniejszości Niemieckiej Ryszarda Galli spotkaliśmy się w Warszawie z Ministrem Edukacji Narodowej i Nauki Przemysławem Czarnkiem i Wiceministrem Tomaszem Rzymkowskim. Tematem rozmów, w których uczestniczyli również Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych i Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek oraz Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i burmistrz Leśnicy, Członek […]

Zobacz więcej
Dalsze cięcia MEiN w zakresie edukacji języka niemieckiego?

Dalsze cięcia MEiN w zakresie edukacji języka niemieckiego?

1 września 2022 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, w wyniku którego liczba godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej zmniejszona została z trzech godzin do jednej tygodniowo. To jednak nie koniec cięć – zgodnie z planami MEiN na rok 2023 finansowanie nauczania języka niemieckiego po raz kolejny zostanie w dramatyczny sposób ograniczone. Mniejszość niemiecka w Polsce apeluje o zaprzestanie dyskryminacji. Cięcia w budżecie są konsekwencją rozporządzenia Ministra […]

Zobacz więcej
Dietmar Nietan na konferencji prasowej w Opolu [pełna wypowiedź]

Dietmar Nietan na konferencji prasowej w Opolu [pełna wypowiedź]

W dniach 21–24 października 2022 r. Dietmar Nietan, od marca 2022 r. koordynator rządu federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej, przebywał z wizytą w Polsce. Po wizytach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku nastąpił dzień w Opolu [relacjonowaliśmy tę wizytę TUTAJ]. Pełen zapis wypowiedzi Dietmara Nietana podczas zorganizowanej w tym dniu konferencji prasowej zamieszczamy poniżej:   Bardzo się cieszę, że od piątku mogę być w podróży po Dolnym i Górnym Śląsku. Jutro będę kontynuował […]

Zobacz więcej
Dietmar Nietan, koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej, z wizytą u mniejszości niemieckiej w Polsce

Dietmar Nietan, koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej, z wizytą u mniejszości niemieckiej w Polsce

W dniach 21–24 października 2022 r. Dietmar Nietan, od marca 2022 r. koordynator rządu federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej, przebywa z wizytą w Polsce. Po wizytach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku nastąpił dzień w Opolu, gdzie polityk spotkał się z przedstawicielami dyrektorów szkół i nauczycieli oraz przedstawicielami mniejszości niemieckiej. Podczas spotkania w Opolu Dietmar Nietan mógł zapoznać się z aktualną sytuacją Niemców w Polsce: podczas spotkań omówiono zarówno sukcesy jak i udane […]

Zobacz więcej
List przewodniczącego ZNSSK w Polsce do Pierwszej Damy

List przewodniczącego ZNSSK w Polsce do Pierwszej Damy

  W związku z wejściem w życie rozporządzeniem Ministra Edukacji o ograniczeniu liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz bezskutecznymi staraniami o cofnięcie rozporządzenia przewodniczący ZNSSK w Polsce wystosował oficjalny list do Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej, pani Agaty Kornhauser-Dudy. List wysłany został 20 września 2022; do dziś jednak nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Pełną treść listu prezentujemy poniżej:   Pani Agata Kornhauser-Duda Pierwsza […]

Zobacz więcej
Skip to content