Deutsch als Minderheitensprache

RPO we wniosku do premiera: rozporządzenie ws. ograniczenia lekcji j. niemieckiego do uchylenia

RPO we wniosku do premiera: rozporządzenie ws. ograniczenia lekcji j. niemieckiego do uchylenia

W związku z przegłosowaną 17 grudnia 2021 w sejmie poprawką do budżetu, zakładającą ograniczenie środków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości, już 5 stycznia 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z oficjalnym pismem do premiera Mateusza Morawieckiego i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prośbą o podjęcie zdecydowanych kroków w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. W swojej odpowiedzi jednak to MEiN, zamiast adresata, zapowiedziało kolejne zmiany, ogłoszone […]

Zobacz więcej
Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

14 lutego br. opublikowana została opinia ekspercka w sprawie zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości niemieckiej. Opinię przygotował prof. Grzegorz Janusz z UMCS w Lublinie. W opinii czytamy m.in.: Mimo, że formalnie wniesiona poprawka dotyczyła ogólnie obniżenia o kwotę 39 800 tys. zł subwencji oświatowej dla samorządów i nie określała języka mniejszości, który miał zostać objęty […]

Zobacz więcej
Niemiecki jako język mniejszości: Apel ZNSSK w Polsce do premiera

Niemiecki jako język mniejszości: Apel ZNSSK w Polsce do premiera

24 lutego 2022 przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Bernard Gaida, zwrócił się z oficjalnym listem do premiera Mateusza Morawieckiego, apelując o uchylenie rozporządzenia z 4 lutego br., zakładające ograniczenie subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości: Wobec prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce zwróciliśmy się do instytucji europejskich, takich jak Prezydium Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz do Wysokiego Komisarza ds. mniejszości narodowych Organizacji […]

Zobacz więcej
Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

14 lutego br. opublikowana została opinia ekspercka w sprawie zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości niemieckiej. Opinię przygotował prof. Grzegorz Janusz z UMCS w Lublinie. W opinii czytamy m.in.: Mimo, że formalnie wniesiona poprawka dotyczyła ogólnie obniżenia o kwotę 39 800 tys. zł subwencji oświatowej dla samorządów i nie określała języka mniejszości, który miał zostać objęty […]

Zobacz więcej
Debata: Dyskryminacja mniejszości niemieckiej w świetle najnowszych zmian prawnych

Debata: Dyskryminacja mniejszości niemieckiej w świetle najnowszych zmian prawnych

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości – Zuzanna Herud – zapraszają na spotkanie pn. „Dyskryminacja Mniejszości Niemieckiej w świetle najnowszych zmian prawnych”, które odbędzie się 3 marca b.r. online na profilu FB DWPN. Zmniejszenie subwencji oświatowej, ograniczenie wymiaru nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z 3 do 1 godziny tygodniowo, powody tych decyzji, ich znaczenie oraz idące za tym skutki […]

Zobacz więcej
Skip to content