Serdecznie Państwa zapraszamy na Europejski Dzień Języków w Niemieckim Towarzystwie Oświatowym, który odbędzie się 27 września 2023r. w godzinach *13.00- 13.45 oraz 14.00- 14.45 (*do wyboru) przy ul. M. Konopnickiej 6, – IV piętro, w Opolu. Spotkanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:      z Ryszardem Gallą – posłem na Sejm RP z ramienia Mniejszości Niemieckiej, pełniącym m.in funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z Krzysztofem Gracą – kandydatem na posła Komitetu Wyborczego Wyborców […]

Zobacz więcej