Europejska Karta Języków

Zaproszenie na seminarium: Europejska Karta Języków w praktyce

Zaproszenie na seminarium: Europejska Karta Języków w praktyce

Akademiezentrum Sakelmark zaprasza na 3-dniowe seminarium na temat: Europejska Karta Językowa w praktyce – przykład pogranicza niemiecko-duńskiego. Jak państwa i ludzie obchodzą się z językami mniejszości? Jaka jest obecna sytuacja mniejszości w Europie? I co właściwie robi Europa? Te i inne pytania uczestnicy seminarium opracują, zbadają i omówią: podczas warsztatów oraz w trakcie odwiedzin na niemiecko-duńskim pograniczu jak w miejscu modelowym. Nie zabraknie również programu kulturalnego: koncertu i pokazu filmowego. Program zamkną […]

Zobacz więcej
“Droga ku pewnej przyszłości języka niemieckiego” – Mniejszość Niemiecka wobec realizacji Europejskiej karty języków

“Droga ku pewnej przyszłości języka niemieckiego” – Mniejszość Niemiecka wobec realizacji Europejskiej karty języków

Europa jest kontynentem różnorodności regionów, tradycji, mentalności, religii i języków. Różne spojrzenia na heterogeniczność i sposoby radzenia sobie z nią jak i tego skutki silnie kształtują obraz Europy i jej historię. Na rozwój języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej w Polsce miały wpływ różne czynniki, w tym konsekwencje I i II wojny światowej. Druga wojna światowa doprowadziła do ostatecznego przesunięcia granic. Prawie całe wschodnie Niemcy (Śląsk, Pomorze, Prusy […]

Zobacz więcej
Skip to content