Strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o podjęcie działań mających na celu zakończenie trwającej od 4 lutego 2022 r. prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej w zakresie nauczania języka mniejszości. Zwracamy się z apelem o uchylenie przez Radę Ministrów na podstawie art. 149 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. […]

Zobacz więcej