Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wspólny projekt Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej mający na celu wysłuchanie obywateli i zaangażowanie ich w kształtowanie przyszłości Europy. Instytucje europejskie zobowiązały się do słuchania Europejczyków i stosowania się do zaleceń konferencji. W celu wsparcia udziału mniejszości narodowych i językowych w Konferencji w sprawie Przyszłości Europy oraz reprezentowania ich interesów, FUEN zorganizuje w marcu 2022 r. dwie konferencje: w Siedmiogrodzie w Rumunii i na niemiecko-duńskim obszarze przygranicznym: […]

Zobacz więcej