9 marca 2022 roku Dietmar Nietan został powołany na Koordynatora Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej. Tym samym w jego rękach spoczywać będą starania o dalsze zbliżenie obu społeczeństw i realizację wspólnych polsko-niemieckich projektów. Od lat, a zwłaszcza w ostatnim czasie, pan Nietan szczególnie ściśle współpracuje z mniejszością niemiecką w Polsce. Jako członek SPD, w obliczu zamiaru ograniczenia finansowania języka niemieckiego jako języka mniejszości, już w grudniu minionego […]

Zobacz więcej