polnische Bevollmächtigte für Gleichbehandlung

ZNSSK w Polsce w liście do Pełnomocnik ds. równego traktowania: „Jakie konkretne kroki Pani podejmie?”

ZNSSK w Polsce w liście do Pełnomocnik ds. równego traktowania: „Jakie konkretne kroki Pani podejmie?”

7 lutego Związek Niemieckich Stowarzyszeń zwrócił się w sprawie zmniejszenia środków na nauczanie języka niemieckiego do Pełnomocnika ds. równego traktowania, pani Anny Schmidt. Odpowiedź nadeszła na początku marca (pisaliśmy o tym TUTAJ). W treści listu Pełnomocnik przekazuje nam jedynie informacje, otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki, nie proponuje jednak konkretnych rozwiązań. Dalszą część korespondencji w tej sprawie prezentujemy poniżej: Niestety nie możemy uznać tej odpowiedzi za wyczerpującą i satysfakcjonującą, szczególnie w obliczu […]

Zobacz więcej
Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania: z niepokojem, lecz bez interwencji

Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania: z niepokojem, lecz bez interwencji

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce nie ustaje w wysiłkach na rzecz przywrócenia pełnej kwoty subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Stanowisko ZNSSK w Polsce wobec prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej z dnia 7 lutego 2022 r. trafiło również do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, pani Anny Schmidt. 2 marca br. otrzymaliśmy odpowiedź; pani Pełnomocnik wyraża w niej wprawdzie swój niepokój w związku z podjętymi przez MEiN działaniami, […]

Zobacz więcej
Skip to content