Przypominamy wszystkim organizacjom mniejszości niemieckiej, że nadal istnieje możliwość rozwijania i realizacji projektów językowych w 2023 roku w ramach projektu „Sprachförderung in den Organisationen”. Projekt ten ma na celu doskonalenie znajomości języka niemieckiego. Poprzez organizację warsztatów, kursów, spotkań oraz innych angażujących i ciekawych inicjatyw w języku niemieckim dążymy do poprawy sprawności językowej ich uczestników. Wspomniane inicjatywy będę realizowane w ramach małych projektów w wysokości do 2700,00 zł. Do składnia wniosków uprawnione […]

Zobacz więcej