wissenschaftliche Konferenz

Konferencja naukowa: “Aleksander von Humboldt we Frankonii, na Śląsku i w Polsce”

Konferencja naukowa: “Aleksander von Humboldt we Frankonii, na Śląsku i w Polsce”

Szanowni Państwo, pasjonaci i znawcy życia Aleksandra von Humboldta oraz miłośnicy industrializacji, szczególnie górnictwa i hutnictwa.   W imieniu organizatorów i partnerów mamy zaszczyt ZAPROSIĆ Państwa na konferencję, zatytułowaną „Aleksander von Humboldt we Frankonii, na Śląsku i w Polsce”,  która odbędzie się w piątek, 16 września 2022 roku w Ozimku na Śląsku. Po    kilkuletnich   przygotowaniach,   kilkukrotnych   zmianach   terminu,   trudnościach   związanych z pandemią i wreszcie owocną […]

Zobacz więcej
Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: Międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: Międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców

Pomimo upływu czasu i zmieniających się warunków politycznych i społeczno-kulturowych, zagadnienia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi nie tracą na aktualności. W myśl zapisów ustawy w Polsce funkcjonuje obecnie dziewięć mniejszości narodowych (Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi) oraz cztery mniejszości etniczne (Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy). Istnieją także społeczności zabiegające o ich formalne uznanie. Podobnie kwestia różnorodności przedstawia się w odniesieniu do mniejszości niemieckich, […]

Zobacz więcej
Skip to content