Tragedia Niemców na Wschodzie: Upamiętnienie 2022

Tragedia Niemców na Wschodzie: Upamiętnienie 2022

Los cywilnej ludności niemieckiej w krajach Europy Środkowej [okresu powojennego] był identyczny: wypędzenia, obozy zwane obozami pracy, deportacje do ZSRR, gwałty, cierpienie i śmierć. Tak było w Rumunii, na Węgrzech, w Czechosłowacji i w całych Niemczech wschodnich a więc na Śląsku, Pomorzu, w Prusach Wschodnich i Zachodnich, w Gdańsku, Łodzi czy Poznaniu. Kiedy więc stoimy przy tablicach czy grobach pomordowanych na Śląsku pamiętajmy także o pomordowanych Niemcach Sudeckich, deportowanych z Siedmiogrodu, wypędzonych z Węgier, zgwałconych kobietach na Warmii, zagłodzonych dzieciach z Królewca, sierotach z Mazur zabłąkanych w litewskich lasach, o matkach, którym w Potulicach odebrano niemowlęta. (Bernard Gaida, Łambinowice 2018).

Tak, jak w latach ubiegłych, Związek Niemieckich Stowarzyszeń pragnie upamiętnić tragiczny los Niemców na Wschodzie. W roku 2022 uroczystości odbędą się już po raz jedenasty. Zapraszamy serdecznie do udziału w uroczystości w Łambinowicach, która odbędzie się 30.01.2022 r. Rozpoczęcie o godzinie 15:00. W programie uroczystości:

  • Nabożeństwo w kościele św. Marii Magdaleny w Łambinowicach;
  • Upamiętnienie ofiar na cmentarzu, złożenie wieńców;
  • “Obozy pracy w powojennej Polsce” – wykład dr hab. Bogusława Kopki, historyka, absolwenta Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autora licznych publikacji, m.in. rozprawy Obozy pracy w stalinowskim systemie więziennictwa PRL (1944-1950) – organizacja i podstawy funkcjonowania (2006; na jej podstawie uzyskał tytuł doktora), przewodnika Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny (2002) oraz Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy (2019).

Związek zorganizuje autokar do Łambinowic. Zgłoszenia telefoniczne możliwe są do 26 stycznia 2022 pod numerem: +48 77 454 78 78.

Organizator:                        Finansowanie:

Skip to content