Uniwersytet Śląski w Katowicach: Istotą każdej demokracji jest poszanowanie i wspieranie praw mniejszości

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Istotą każdej demokracji jest poszanowanie i wspieranie praw mniejszości

Swoje zaniepokojenie w obliczu ograniczenia środków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej wyrazili również Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz pracownicy kierunku Filologia Germańska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wystosowanym oświadczeniu czytamy:

Drastyczne zmniejszenie subwencji na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości utrudni realizację podstawowych praw mniejszości i może stanowić zagrożenie zachowania jej tożsamości kulturowej.

Pełną treść oświadczenia zamieszczamy poniżej:

Skip to content