Upamiętnienie: Drzewa dla Irenki Lipman

Upamiętnienie: Drzewa dla Irenki Lipman

Przyjaciele zmarłej przed 10 laty Ireny Lipman, wieloletniej działaczki Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu i jednej z inicjatorek reprezentującego różne narody i grupy etniczne we Wrocławiu Kalejdoskopu Kultur, zapraszają na niezwykłe upamiętnienie swojej mentorki. We wtorek, 19 kwietnia o godz. 11:00 na wrocławskiej wyspie Bielarskiej, posadzone zostaną trzy głogi – symbole długotrwałej pracy na rzecz dialogu międzykulturowego.

Organizatorami wydarzenia są przyjaciele, współzałożyciele Kalejdoskopu Kultur zainspirowani przez Dorotę Rybską, inicjatorkę współpracy organizacji mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu.

Źródło: Kalejdoskop Kultur.

Drzewa dla Irenki 2

Skip to content