Województwo opolskie: dofinansowanie dla organizacji mniejszości narodowych i etnicznych

Województwo opolskie: dofinansowanie dla organizacji mniejszości narodowych i etnicznych Foto: Pixabay

Organizacjom pozarządowym działającym w woj. Opolskim przypominamy o możliwości składania ofert w trybie pozakonkursowym (19a). W ramach tego działania można składać oferty na zadanie 4.1 z zestawienia priorytetowych zadań publicznych na rok 2022 z Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

  1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

Zadanie 4.1
Nazwa zadania: Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru województwa
Działania: Organizacja wydarzeń i działań ukierunkowanych na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa oraz integracji międzykulturowej
Realizator: BDO, PW

Oprócz działań skierowanych tylko i wyłączenie do jednej mniejszości, grupy kulturalno-etnicznej, istnieje możliwość realizacji działań skierowanych do wielu kultur/mniejszości zamieszkujących Województwo Opolskie, takie jak np.:

  • Kampania społeczna w przestrzeni publicznej, czy w mediach społecznościowych/mediach masowego przekazu,
  • Wystawy ukazujące mniejszości, wiele kultur,
  • Wielokulturowe koncerty,
  • Szkolenia dla nauczycieli, warsztaty, szczególnie w temacie języka mniejszości,
  • Konferencje dotyczące przyszłości województwa pod kątem migracji cudzoziemców.

Oferty na zadania składać należy poprzez generator ENGO. Zadanie realizowane w ramach trybu pozakonkursowego nie może trwać dłużej niż 90 dni, zaś maksymalna wartość dotacji, jaką mogą Państwo uzyskać, to 10 000 zł.

Jedna organizacja może w przeciągu całego roku dwukrotnie ubiegać się o dotację w trybie pozakonkursowym 19a. Ponadto organizacja powinna mieć stosowny do zadania priorytetowego nr 4.1 zapis w statucie, aby móc spełnić formalne warunki konkursu. Przy planowaniu działania należy mieć na uwadze termin oceny merytorycznej oferty.

Regulamin i zasady składania ofert w trybie 19a (trybie pozakonkursowym) znaleźć można TUTAJ.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z panią Zuzanną Herud, pełnomocnik Zarządu Województwa ds. wielokulturowości: z.herud@opolskie.pl

Skip to content