Wyniki Spisu Powszechnego 2021: 132 tys. Osób zadeklarowało w spisie narodowość niemiecką

Wyniki Spisu Powszechnego 2021: 132 tys. Osób zadeklarowało w spisie narodowość niemiecką

Główny Urząd Statystyczny opublikował 11 kwietnia 2023 wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w zakresie struktury narodowo-etnicznej oraz języka kontaktów domowych.

Z grona zdefiniowanych w polskiej ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych grup mniejszościowych mniejszość niemiecka pozostaje najliczniejsza – w sumie 132,5 tys. osób (co stanowi 9,9% wśród ogółu osób deklarujących identyfikację inną niż polską ), z czego 38,7 tys. osób zadeklarowało narodowość niemiecką jako pierwszą, a 93,8 tys. jako drugą. W porównaniu z wynikami spisu powszechnego z 2011 roku, osób deklarujących przynależność niemiecką jest 15 tys. mniej.

W spisie ludności 2021 r., podobnie jak w poprzednim spisie, obok pytania o przynależność narodowo-etniczną zadawano pytanie o język używany w kontaktach domowych, które dawało respondentom możliwość wymienienia dwóch języków niepolskich, niezależnie od tego, czy były one używane z językiem polskim, czy też nie. Używanie języka niemieckiego w kontaktach domowych zadeklarowało 199,0 tys. osób, w porównaniu z wynikami Spisu z 2011 roku była to liczba 96 tys. osób.

Jak komentuje wyniki Spisu Przewodniczący VDG Rafał Bartek:

„Mniejsza liczba osób deklarujących w Spisie Powszechnym wydaje się być spowodowania atmosferą polityczną w Polsce i dyskryminacją poprzez którą ludzie się na nowo boją otwarcie mówić o swojej innej narodowości. Ankiety telefoniczne również nie do końca dawały komfort rozmówcom swobodnego wypowiadania się i deklarowania innej niż polska przynależności. Mimo wszystko cieszy liczba 132 tys. osób deklarujących narodowość niemiecką i większa liczba osób deklarujących używanie języka niemieckiego, to pokazuje że ten język ma ogromne znaczenie”.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Więcej przeczytasz TUTAJ

Skip to content