Wznowienie udziału w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Wznowienie udziału w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (ZNSSK), a także Bernard Gaida, były wieloletni przewodniczący i aktualny pełnomocnik ZNSSK w Polsce ds. współpracy międzynarodowej, wznawiają swój udział w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W związku z wydanym 4 lutego 2022 rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, redukującym liczbę godzin nauczania niemieckiego jako języka mniejszości, przedstawiciele mniejszości niemieckiej podjęli szereg działań, mających na celu wycofanie tej dyskryminującej decyzji. W ramach protestu Rafał Bartek i Bernard Gaida zawiesili także swój udział w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Zobacz: Stanowcza reakcja mniejszości niemieckiej przeciwko działaniom MEiN). Powodem było samo wprowadzenie rażącej prawnej dyskryminacji ok. 55 tyś dzieci mniejszości niemieckiej jaki i pominięcie gremium jakim jest Komisja Wspólna przez Rząd RP w trakcie pracy nad rozporządzeniem.

Jak powiedział Bernard Gaida:

W ten sposób dano mi do zrozumienia, że moja praca, doświadczenie i opinia nie mają dla Rządu RP żadnego znaczenia. Tym samym zostałem zmuszony do uznania, że dalsze branie udziału w pracach KWRMNiE byłoby, zarówno przez Pana Premiera jak i moją społeczność, odczytywane jako akceptacja dyskryminacyjnego prawa.

Rafał Bartek o zawieszeniu swojej działalności w Komisji Wspólnej mówił tak:

4 lutego ja, jak i cała społeczność mniejszości niemieckiej żyjąca w Polsce, staliśmy się członkami mniejszości narodowej tej drugiej, gorszej kategorii. Jest dla mnie oczywistym, że moje uczestnictwo w pracach Komisji Wspólnej, która w swym ustawowym zamyśle powinna być organem doradczym Premiera RP i Rządu, straciło sens.

Sytuacja ta zmieniła się, kiedy to w życie weszło nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Barbary Nowackiej, z dnia 2 lutego 2024 r., które to ponownie wprowadziło trzy godziny lekcyjne języka niemieckiego jako języka mniejszości do szkół, kończąc  trwającą dwa lata dyskryminację dzieci mniejszości niemieckiej. W związku z tym członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zakończyli zawieszenie ich udziału w pracach tego gremium.

W piśmie do Donalda Tuska, Premiera Rządu RP, z dnia 16 lutego 2024 r. piszą:

Cieszymy się, że okres bezprecedensowej, prawnej dyskryminacji obywateli polskich należących do mniejszości narodowej dobiegł końca. Żywimy też nadzieję, że rozwiązania prawne wprowadzające dyskryminację określonej grupy osób ze względu na narodowość i różnicujące społeczności mniejszościowe między sobą już nigdy nie wrócą do praktyk stosowanych w demokratycznym państwie prawa.

Podkreślono także, że zakończenie tej dyskryminacji może być ważnym krokiem w kierunku pozytywnych zmian w zakresie polityki mniejszościowej w Polsce. Przez lata poświęcano temu tematowi zbyt mało uwagi, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych krytycznych raportach Rady Europy. Członkowie strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości wyrażają także gotowość do zaangażowania się w dalszą współpracę z organami państwa w tym obszarze.

 

Oryginał pisma członków Komisji Wspólnej do Premiera Rządu RP znajdą Państwo TUTAJ.

Skip to content