Zjazd delegatów przeciwko dyskryminacji

Zjazd delegatów przeciwko dyskryminacji

Z problemem dyskryminacji tysięcy dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej zmaga się Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) od 4 lutego 2022, kiedy to minister edukacji Czarnek wydał pierwsze z dwóch rozporządzeń, które uderzyły zarówno w nauczycieli, jak i rodziców, ale przede wszystkim w dzieci.

Przewodniczący Związku Rafał Bartek w swoim przemówieniu podczas 54. Zjazd Delegatów ZNSSK, dziękował samorządom, które zareagowały pozytywnie na apele dotkniętych dyskryminacją dzieci i ich rodziców i przyznały dodatkowe godziny języka niemieckiego, by spróbować wyrównać liczbę godzin, do poziomu sprzed wydanego rozporządzenia.

Musimy walczyć o język niemiecki za wszelką cenę i nie możemy tracić ducha, bo bez języka niemieckiego nie będzie przyszłości dla mniejszości niemieckiej.

 

Podczas spotkania delegatów ZNSSK z całej Polski na Górze Świętej Anny w ubiegły piątek 19.05.2023 przyjęto przez aklamację “Rezolucję  w sprawie trwającego ograniczenia nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej z 3 godzin do jednej godziny tygodniowo.” Warto podkreślić, że dyskryminacja dotyczy tylko jednej, najliczniejszej z mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – mniejszości niemieckiej. Ponad to stanowi naruszenie Konstytucji RP oraz prawa do zachowania i rozwijania swojego języka i kultury, a „Poszanowanie różnorodności językowej jest podstawową wartością UE„ jak czytamy w artykule.

Dokument do przeczytania w całości:

Rezolucję w sprawie trwającego ograniczenia nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej z 3 godzin do jednej godziny tygodniowo

 

 

Liczba osób posługujących się językiem niemieckim w domu według najnowszego spisu powszechnego wzrosła o 103% w porównaniu do 2011 r. (z 96 tys. w 2011 r. do 199 tys. w 2021 r.) do 199 tys. w 2021 r.).

Od momentu opublikowania dyskryminujących rozporządzeń Mniejszość Niemiecka podjęła podjęła różnorakie kroki, sprzeciwiające się tym zapisom, zaczynają od podpisywania petycji, aż po akcję pisania maili #NapiszdoCzarnka. Wciąż można wyrazić swoje niezadowolenie pisząc do Ministra MEiN.

Skip to content