Ożywienie domów spotkań jest projektem ZNSSK finansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt „Ożywienie Domów Spotkań” od 2010 roku jest integralną częścią działalności mniejszości niemieckiej realizowanej przez ZNSSK w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich grup mniejszości niemieckiej w Polsce i jest realizowany w województwach opolskim i śląskim oraz w regionie północnym i zachodnim, obejmującym wszystkie pozostałe grupy mniejszości niemieckiej.

Głównym celem projektu jest ożywienie grup mniejszości niemieckiej poprzez możliwie jak najbardziej niezależne przygotowanie i realizację małych projektów, które przyczyniają się do zachowania i pielęgnowania niemieckiej tożsamości.

Dalsze cele to: umocnienie niemieckiej kultury, języka i tożsamości, wspieranie szczególnie słabych grup mniejszości niemieckiej oraz poprawa dialogu pokoleniowego.

W ramach projektu „Ożywienie Domów Spotkań” realizowanych jest około 600 projektów rocznie.

W działania projektowe angażuje się ponad 300 grup/ stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z terenu całej Polski. Grupy te organizują samodzielnie, bądź przy pomocy tzw. opiekunów projektowych małe projekty. Wszystkie grupy mniejszości niemieckiej mogą liczyć na pomoc 30 opiekunów, którzy służą im radą i pomocą. Ich głównym zadaniem jest jednak wspieranie mniej aktywnych grup, które należy w pierwszej kolejności zmotywować do działania i zaktywować, a dopiero po osiągnięciu tego celu wspierać podczas realizacji małych projektów kulturalnych. Również silne i aktywne grupy mogą się rozwijać dzięki wsparciu finansowemu.

W ciągu roku 2022 w ramach projektu „Ożywienie Domów Spotkań” zostało zrealizowanych 675 wydarzeń w prawie 300 kołach przyjaźni DFK lub w lokalnych organizacjach mniejszości niemieckiej. Czytaj więcej TUTAJ

Zapraszamy też do odwiedzenia funpage projektu na Facebooku.

    Przydatne materiały:

Reglement für Kleinprojekte 2023 Reglement für Sport 2023 Antrag Muster 2023 Teilnehmerliste 2023 Projektbetreuer Schlesien 2023 Projektbetreuer Oppeln 2023 Projektbetreuer Nord und West 2023

 

Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.