Mniejszość Niemiecka jest największą spośród uznanych mniejszości narodowych w Polsce. Ze względów historycznych zamieszkuje przede wszystkim południowo-zachodnie (Śląsk), zachodnie (Wielkopolska), północno-zachodnie (Pomorze i Kujawy) oraz północno-wschodnie (Warmia i Mazury) części Rzeczpospolitej Polskiej.

Niemal wszystkie organizacje zawiązały wspólną reprezentację jaką jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu (VdG). VdG jest reprezentacją Niemców w Polsce w politycznych kontaktach oraz pierwszym partnerem do rozmów z rządem Polski oraz Niemiec; prowadzi także intensywną pracę kulturalną, medialną oraz w ramach oświaty.

Swoją działalność Mniejszość Niemiecka prowadzi w organizacjach ulokowanych w tzw. domach spotkań (DFK). Większe organizacje jak np. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim czy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego są organizacjami regionalnymi, pod których skrzydłami działalność prowadzi nawet kilkaset mniejszych DFK. Na Warmii i Mazurach istnieje także regionalna organizacja dachowa grupująca 22 stowarzyszenia. Inne organizacje (Głównie w Polsce południowej) są organizacjami samodzielnymi. Niemcy w Polsce posiadają także organizacje koncentrujące się na konkretnej działalności jak np. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, Towarzystwo Dobroczynne na Śląsku Opolskim, Fundacja Rozwoju Śląska, Związek Śląskich Rolników, ZMMN, Centrum im. Eichendorffa w Łubowicach, Biblioteka im. Eichendorffa i wiele innych.

Swoją działalność Mniejszość Niemiecka prowadzi w około 500 punktach na terenie Polski. Jak każda mniejszość narodowa również niemiecka społeczność w Polsce jest trudna do oszacowania, jednak przyjmuje się jej wielkość na około 300 tys osób.