Z życia ZNSSK

Rafał Bartek, przewodniczący ZNSSK oraz Chrząstowickie Stowarzyszenie Edukacyjne „CUD” uhonorowani nagrodą „ZukunftErbe 2024”

Rafał Bartek, przewodniczący ZNSSK oraz Chrząstowickie Stowarzyszenie Edukacyjne „CUD” uhonorowani nagrodą „ZukunftErbe 2024”

Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK), oraz Chrząstowickie Stowarzyszenie Edukacyjne „CUD” zostali uhonorowani nagrodą „ZukunftErbe 2024” za wkład w zachowanie i promowanie polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego. 8 czerwca 2024 r. w ramach otwarcia pozaszkolnej placówki edukacyjnej i miejsca spotkań Transferraum Heimat w Knappenrode w Niemczech odbyło się uroczyste wręczenie nagrody „ZukunftErbe 2024”. To wyróżnienie przyznawane jest za wybitne działania na rzecz ochrony historii i dziedzictwa kulturowego […]

Zobacz więcej
Wizyta delegacyjna niemieckich polityków w zakresie stosunków polsko-niemieckich

Wizyta delegacyjna niemieckich polityków w zakresie stosunków polsko-niemieckich

W dniach 2 i 3 czerwca 2024 r. przedstawiciele mniejszości niemieckiej, ale także Śląscy Samorządowcy, spotkali się z ważnymi niemieckimi politykami w zakresie stosunków polsko-niemieckich, a mianowicie z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych Natalie Pawlik, Koordynatorem Rządu Federalnego ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej Dietmarem Nietanem oraz posłem do Bundestagu Stefanem Seidlerem, który jednocześnie jest przedstawicielem mniejszości duńskiej i reprezentuje Związek Wyborców Południowego Szlezwiku (SSW) w Bundestagu. W niedzielę 2 […]

Zobacz więcej
XXIX Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny

XXIX Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny

W niedzielę, 2 czerwca 2024 r., odbyła się XXIX Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem „Łaską Chrystusa powołani – trwajmy mocno przy Jego Ewangelii” (por. Ga 1,7) i wzięło w nim udział liczne grono wiernych, w tym przedstawiciele mniejszości niemieckiej i Ślązacy, a także goście z Niemiec, Rumuni oraz przedstawiciele mniejszości romskiej. Przed uroczystą Mszą św. miała miejsce modlitwa w intencji rodzin, o pokój oraz powołania […]

Zobacz więcej
Przemówienie Rafała Bartka, przewodniczącego ZNSSK, podczas XXIX Pielgrzymki Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny

Przemówienie Rafała Bartka, przewodniczącego ZNSSK, podczas XXIX Pielgrzymki Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny

Szanowni Państwo, Drodzy Pielgrzymi Minął kolejny rok, odkąd spotkaliśmy się tutaj, na Górze Św. Anny, u naszej św, Anny i byliśmy pełni nadziei. Jeszcze rok temu, gdy tu byliśmy, trwała dyskryminacja dzieci mniejszości niemieckiej, a przed nami były dwa bardzo ważne wybory – parlamentarne jesienią 2023 roku i samorządowe wiosną tego roku. Z tej perspektywy możemy powiedzieć, że wiele spraw związanych z naszą grupą narodowościową było rok […]

Zobacz więcej
15 lat obowiązywania Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

15 lat obowiązywania Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

Europa jest kontynentem różnorodności regionów, tradycji, mentalności, religii i języków. Różne spojrzenia na heterogeniczność i sposoby radzenia sobie z nią, jak i tego skutki silnie kształtują obraz Europy i jej historię. Zanik języków regionalnych lub mniejszościowych w Europie XX wieku był powodem, dla którego Rada Europy w latach 80. zajęła się kwestią liczby języków, warunkami ich używania oraz prawami użytkowników języków. Rada Europy poszukiwała konkretnych […]

Zobacz więcej
VII posiedzenie Zarządu ZNSSK

VII posiedzenie Zarządu ZNSSK

28 maja 2024 r. odbyło się VII posiedzenie Zarządu ZNSSK w formie hybrydowej z udziałem nowych członków Zarządu, przedstawiciela Związku Mniejszości Niemieckiej w Tczewie Dawida Bojarowskiego oraz nowej Przewodniczącej BJDM Pauliny Widery. Podczas spotkania Zarząd wybrał Pana Rafała Bartka na Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) na kolejne dwa lata. Jako gość zaproszony został również Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny Domu Współpracy […]

Zobacz więcej
Spotkanie z Europosłanką Różą Thun w Gogolinie

Spotkanie z Europosłanką Różą Thun w Gogolinie

21 maja 2024 r. w Gogolinie odbyło się spotkanie z Europosłanką Różą Thun, w którym udział wzięli Rafał Bartek, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK), Joanna Hassa, Dyrektor biura ZNSSK, oraz Edyta Gola, Przewodnicząca Klubu Radnych Śląskich Samorządowców w Sejmiku Województwa Opolskiego. Omówiono m.in. sytuację mniejszości niemieckiej w Polsce oraz temat geoblockingu. Geoblocking to technika stosowana w Internecie, która ogranicza dostęp do określonych treści lub usług online osobom […]

Zobacz więcej
Podsumowanie projektu “Deutsch vor Ort”

Podsumowanie projektu “Deutsch vor Ort”

Wspaniale było móc doświadczyć, jak wiele radości przyniósł projekt “Deutsch vor Ort”! W 2023 roku przeprowadzono 47 inicjatyw, w których wzięło udział 1178 osób, w tym 389 dorosłych oraz 789 dzieci i młodzieży. W pierwszych miesiącach 2024 roku również nie zabrakło ciekawych i kreatywnych form wspierających doskonalenie znajomości języka niemieckiego! Uważamy, że bardziej niż słowa, to zdjęcia przybliżą Wam piękne momenty uczestników tego projektu. Dlatego też […]

Zobacz więcej
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo w sprawie zniesienia zakazu podwójnego obywatelstwa sędziów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo w sprawie zniesienia zakazu podwójnego obywatelstwa sędziów

W związku z interwencją Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie powrotu do poprzednich rozwiązań prawnych w kwestii podwójnego obywatelstwa sędziów (czytaj: Mniejszość Niemiecka w Polsce pyta Ministra Sprawiedliwości o kwestię podwójnego obywatelstwa sędziów) otrzymaliśmy w dniu 7 maja 2024 r. pismo Marcina Malecko, Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, w którym to informuje, że Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, skierował do Ministra Sprawiedliwości, wystąpienie […]

Zobacz więcej
Skip to content