Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK), dokonując podsumowania 33 lat od podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i 13 lat od podpisania Wspólnej Oświadczenia Okrągłego Stołu oraz opierając się na doświadczeniach i wydarzeniach minionych lat, przedstawił listę priorytetowych tematów, jakie z perspektywy tego środowiska wymagają rozwiązania w najbliższych latach.

Treść dokumentu znajdą Państwo w pliku poniżej:

Stanowisko ZNSSK w sprawie wspierania mniejszości niemieckiej w Polsce