Historia ZNSSK w Polsce sięga 15 września 1990 roku, kiedy to we Wrocławiu spotkało się 26 osób, reprezentujących niemieckie stowarzyszenia kulturalne z ośmiu województw: opolskiego, katowickiego, częstochowskiego, wrocławskiego, jeleniogórskiego, gdańskiego, wałbrzyskiego i olsztyńskiego. Dyskutowano wtedy m.in. o celach i potrzebie założenia rady koordynującej – organizacji dachowej wszystkich wojewódzkich grup mniejszości niemieckiej. Postanowiono, że organizacja naczelna wszystkich założonych towarzystw społeczno-kulturalnych Niemców w Polsce założona będzie pod nazwą Centralna Rada Towarzystw Niemieckich w Polsce. Na jednym z późniejszych spotkań na siedzibę organizacji wybrano Opole. Niecały rok później, dokładnie 27 sierpnia 1991, organizacja pod nazwą Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych z siedzibą w Opolu została wpisana do rejestru stowarzyszeń.

Statut ZNSSK w Polsce został uchwalony 12 lutego 1991r. To najważniejszy dokument określający cele, strukturę i zadania Związku. Do innych, ważnych dla Związku dokumentów należą Strategia rozwoju mniejszości niemieckiej oraz Strategia rozwoju oświaty.

Dokumenty znaleźć można poniżej:

Statut Związku Niemieckich Stowarzyszeń (2022) Entwicklungsstrategie der DMi in Polen für die Jahre 2016-2021 Strategia rozwoju oświaty MN - 12.03.2007