Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Mniejszości Niemieckiej ma na celu wsparcie muzealnej prezentacji i archiwizacji dokumentów dotyczących mniejszości niemieckiej w Polsce. Siedzibą Centrum jest Opole, gdyż dziś tu i w okolicy działa większość organizacji mniejszości niemieckiej; poza tym województwo opolskie to jedyny region w Polsce, w którym mniejszość niemiecka jest aktywna również politycznie.

Centrum będzie mieściło się w przystosowanej do tego celu kamienicy przy ul. Szpitalnej 11 w Opolu, której remont i przebudowa została sfinansowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Pomieszczenia ulokowane na łącznie 4 kondygnacjach budynku przy ul. Szpitalnej pozwalają zarówno na ekspozycję stałą, jak i wystawy czasowe, seminaria i warsztaty. Dostępne tu będą prasa mniejszościowa, artykuły na temat DMi, zapiski, dokumenty i obrazy. Dwujęzyczna wystawa stała będzie dokumentować i prezentować historię i aktualną działalność Niemców w Polsce. Nowoczesna koncepcja wystawy oferować będzie zwiedzającym pełną wrażeń podróż w czasie przez historię i teraźniejszość Niemców w Polsce. Powstanie ponadto, w oparciu o wystawy stałe i czasowe, oferta edukacyjno-kulturalna.

Porozumienie o wspólnym uruchomieniu i prowadzeniu w Opolu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce zawarte zostało pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu a Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w dniu 13 maja 2021 r. Dzięki wsparciu polskich i niemieckich Ministerstw trwają obecnie intensywne prace nad wystawą stałą. Otwarcie Centrum planowane jest na rok 2022.

Zadania Centrum jako instytucji dziedzictwa kulturowego wykraczają daleko poza przekazywanie historii i kultury. W tym sensie Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze pełni funkcję:

– muzeum;
– ośrodka historyczno-kulturalnego;
– miejsca edukacji pozaszkolnej;
– miejsca spotkań.

Główne obszary działania Centrum to:

Wystawy
Głównym zadaniem instytucji było opracowanie i stworzenie dwujęzycznej stałej ekspozycji „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość” dokumentującej i prezentującej historię i działalność społeczności niemieckiej na terenie dzisiejszej Polski. Prezentowane są także wystawy czasowe poświęcone wybranym wątkom dziedzictwa i kultury Niemców w Polsce i Europie oraz innych mniejszości.

Dokumentacja
Centrum dokumentuje bieżącą działalność mniejszości niemieckiej poprzez gromadzenie prasy mniejszościowej, artykułów na temat mniejszości niemieckiej, akt, dokumentów, zdjęć oraz prowadzenie ewidencji zasobów dostępnych w innych instytucjach.

Edukacja i kultura
W oparciu o wystawę stałą i wystawy czasowe opracowana jest oferta edukacyjna i kulturalna.


Kontakt:

Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce
ul. Szpitalna 11, 45-010 Opole
tel. (+48) 77 407 50 12
e-mail: cdwbp@cdwbp.opole.pl
Facebook  

Foto: DAZ


Więcej informacji na temat powstającego Centrum:


Dofinansowano ze środków budżetu państwa:

Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce: