Dzięki wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI) finansowane są liczne, koordynowane przez ZNSSK w Polsce projekty. Wymienić należy m.in.: Kursy sobotnie, Deutsch AG oraz małe projekty, realizowane w ramach projektu „Ożywienie Domów Spotkań„.

Dziękujemy za to wsparcie!