Ukazała się skierowana do dzieci, młodzieży, nauczycieli i opiekunów dwujęzyczna publikacja “Oferta projektowa dla dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej”.

Jako mniejszość niemiecka w Polsce prowadzimy dla młodzieży działania integracyjne, kulturalne, czy edukacyjne. W ciągu całego roku oferujemy szereg projektów, takich jak warsztaty, wymiany, wyjazdy integracyjne, szkolenia, wydarzenia sportowe, kursy językowe, akcje charytatywne czy podróże studyjne.

Poznajemy się i rozwijamy poprzez szeroko zakrojone działania – lokalne i międzynarodowe. Oferta dla młodzieży rozłożona jest na cały rok, skierowana jest do różnych grup wiekowych i obejmuje różne regiony mniejszości niemieckiej w Polsce. Projekty są zróżnicowane ze względu na trzy kategorie: całoroczne, jednorazowe oraz dedykowane szkołom. Są one także uporządkowane chronologicznie względem wieku, obejmując dzieci od 3 do 11 roku życia, młodzież w wieku od 12 lat oraz młodych dorosłych do 35 lat.

Przedstawione informacje mogą ulec zmianie. W celu uzyskania najnowszych danych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z podanymi organizacjami lub regularnego śledzenia mediów społecznościowych.

 


Kinder und Jugend der deutschen Minderheit 2021

Bezpłatną publikację można odebrać w siedzibie VdG w Opolu. Wersja online dostępna jest poniżej:

Oferta projektowa dla dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej

 

Publikacja została sfinansowana ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI).