Foto: Pixabay

Jednym z ważnych punktów corocznego Zjazdu Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce jest uchwalanie rezolucji dotyczących istotnych z punktu widzenia mniejszości niemieckiej tematów. Teksty rezolucji z kilku poprzednich lat znajdą Państwo poniżej:

2024: 

2023:

2022: 

2021:

2020:

2019: