SP w Ozimku / Grundschule in Malapane

Sytuacja w szkołach, pozbawiająca wielu uczniów możliwości nauki języka niemieckiego zarówno jako języka obcego, jak i języka mniejszości, postawiła nas przed koniecznością zrekompensowania uczniom klas 7. i 8. redukcji godzin dydaktycznych oraz zapewnienia im intensywnej nauki języka niemieckiego na wysokim poziomie. Tak narodził się pomysł na zupełnie nowy „produkt” edukacyjny – projekt „Deutsch AG”.

Projekt „Deutsch AG” skierowany jest w szczególności do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, którzy do 6. klasy uczyli się języka niemieckiego jako języka mniejszości. Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły po zakończeniu regularnych zajęć i poza programem nauczania. Dzięki temu uczniowie mają możliwość dalszego rozwoju w zakresie języka oraz zyskania nowych wiadomości z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego.

Mamy nadzieję, że projekt Deutsch AG przyczyni się do polepszenia znajomości języka niemieckiego, ale także lepszego poznania kultury, historii, tożsamości i znaczenia mniejszości niemieckiej w Polsce.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej: 

Deutsch AG - formularz zgłoszenia dziecka - sem. letni 2023 Deutsch AG - formularz zgłoszenia szkoły - sem. letni 2023

 

Kontakt do koordynatorów regionalnych projektu:

Koordynatorzy regionalni projektu Deutsch AG

 

Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce:

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2022