SP w Ozimku / Grundschule in Malapane

Sytuacja w szkołach, pozbawiająca wielu uczniów możliwości nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości w wymiarze trzech godzin tygodniowo, postawiła nas przed koniecznością zrekompensowania uczniom redukcji godzin dydaktycznych oraz zapewnienia im nauki języka niemieckiego na dotychczasowym poziomie. Tak narodził się pomysł na „produkt” edukacyjny – projekt „Deutsch AG” w rozszerzonym formacie.
Projekt „Deutsch AG” w nowej odsłonie skierowany jest w szczególności do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, którzy uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości. Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły po zakończeniu regularnych zajęć i poza programem nauczania. Dzięki temu uczniowie mają możliwość dalszego rozwoju w zakresie języka oraz zyskania nowych wiadomości z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego.

Mamy nadzieję, że projekt Deutsch AG przyczyni się do polepszenia znajomości języka niemieckiego, ale także lepszego poznania kultury, historii, tożsamości i znaczenia mniejszości niemieckiej w Polsce.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej: 

Deutsch AG - formularz zgłoszenia dziecka - semestr zimowy 2024 Deutsch AG - formularz zgłoszenia szkoły - semestr zimowy 2024

 

Kontakt do koordynatorów regionalnych projektu:

Koordynatorzy regionalni projektu Deutsch AG

 

Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce:

Ostatnia aktualizacja: 24. kwietnia 2023