Neuer Vorstand des VdG in Polen / Nowy Zarząd ZNSSK w Polsce

Vorstand des VdG. Von links / Zarząd ZNSSK w Polsce. od lewej: Waldemar Świerczek, Martin Lippa, Peter Jeske, Damian Stefaniak, Rafał Bartek, Sylwia Kus, Oskar Zgonina, Michal Schlueter.

Zjazd delegatów jest najwyższym organem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Między posiedzeniami Zjazdu o bieżących sprawach decyduje Zarząd Związku.

Zgodnie ze statutem ZNSSK Członkowie Zarządu są wybierani z delegatów organizacji regionalnych.

W zarządzie ZNSSK zasiadają w chwili obecnej:

 

Urodzony 13.10.1977 w Opolu. żonaty, dwójka dzieci.

Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni (1998-2001). W latach 2001-2004 pracował w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. W latach 2003-2004 był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej i Wschodniej. Od października 2004 roku do lipca 2008 roku pełnił funkcję kierownika Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Od sierpnia 2008 roku do września 2015 był dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a w latach 2012-2018 był jej Współprzewodniczącym. Od maja 2015 pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) na Śląsku Opolskim. W latach 20 – 2022 był członkiem Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, od 28.05.2022 pełni funkcję Przewodniczącego Związku. Jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska (FRŚ), a od marca 2016 roku jest również członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W latach 2002-2010 i w latach 2014-2018 był Radnym Gminy Chrząstowice, a w kadencji 2006-2010 jej Przewodniczącym. Od 2018 Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego.

Kontakt: rafal.bartek [@] vdg.pl

Sylwia Kus urodziła się 29 stycznia 1981 roku w Oleśnie; jest mężatką, ma dwójkę dzieci.

W 2005 roku ukończyła Uniwersytet Opolski na kierunku Historia o specjalizacji Parlamentaryzm i ustrój, a w 2004 roku Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie na kierunku Politologia ze specjalizacjami: Integracja Europejska oraz Komunikowanie i Media. W 2018 roku ukończyła w Częstochowie studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania.

Obecnie pełni funkcję Sekretarza Urzędu Gminy w Radłowie. Ponadto jest radną Powiatu Oleskiego (trzecia kadencja), gdzie od roku 2018 pełni również funkcję przewodniczącej komisji budżetowej.

Z mniejszością niemiecką Sylwia Kus związana jest od samego początku poprzez Niemieckie Koło Przyjaźni (Deutsches Freundschaftskreis, DFK) Biskupice. Pełni funkcję skarbnika w DFK Biskupice oraz sekretarza Zarządu Gminnego (Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, TSKN) w Radłowie. Od roku 2019 zasiada w zarządzie TSKN na Śląsku Opolskim; od marca 2021 pełni tam funkcję sekretarza. Od 28 maja 2022 wiceprzewodnicząca zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Pasje: florystyka i motoryzacja.

Kontakt: sylwia.kus [@] vdg.pl

Członek Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Martin Lippa urodził się 15.02.1969 roku w Gliwicach. Ukończył Górnośląską Szkołę Biznesu w Katowicach i z wykształcenia jest ekonomistą. Pan Lippa wychowywał się dwujęzycznie. Od początku, czyli od początku lat 90., związany jest z mniejszością niemiecką. Rodzice pana Lippy byli również bardzo zaangażowani w działalność struktur mniejszości niemieckiej. Jego matka była współzałożycielką lokalnej grupy Gleiwitz Laband (Gliwice Łabędy) i przez wiele lat była tam zaangażowana jako referent ds. kultury. W 1992 roku pan Lippa przyczynił się do utworzenia struktur Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (Bund der Jugend der Deutschen Minderheit, BJDM) w województwie katowickim i został wybrany przewodniczącym BJDM dla Okręgu Katowickiego: organizacji młodzieżowej która, z 45 grupami młodzieżowymi na Śląsku i ponad 100 grupami na terenie Polski była w tym czasie jedną z największych organizacji młodzieżowych w Polsce.

W 1999 roku Martin Lippa objął na 2 kadencje przewodnictwo organizacji młodzieżowej Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM) na terenie całej Polski. W DFK Schlesien (Niemieckie Koło Przyjaźni) pan Lippa jest członkiem lokalnej grupy Laband w powiecie Gliwice, gdzie przez wiele lat pełnił różne funkcje: zarówno w grupie lokalnej, jak i w powiecie. Od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącego DFK w województwie śląskim, a od 2011 roku pełni również funkcję Dyrektora Zarządzającego Stowarzyszenia.

Zawodowo pan Lippa przez wiele lat był pracownikiem w dziale logistyki w fabryce niklu. Wkrótce po objęciu kierownictwa DFK Schlesien zaprzestał samodzielnej działalności gospodarczej. Oprócz pracy w strukturach ZNSSK w Polsce Martin Lippa jest również członkiem rady Fundacji Rozwoju Śląska.

Pan Lippa jest żonaty; ojciec dwójki dorosłych dzieci i dziadek dwóch wnuczek.

Kontakt: marcin.lippa [@] vdg.pl

Michał Schlueter urodził się 12 lutego 1978 roku w Olsztynie.

Wykształcenie zdobył w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na wydziale pedagogiki (specjalność: Animacja Turystyki i Rekreacji).

Już od młodzieńczych lat aktywnie uczestniczy w życiu Mniejszości Niemieckiej za wzorem ojca, Gerharda Schluetera, który na początku lat ’90 był jednym z założycieli Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej i bliskim współpracownikiem Waltera Angrika – ówczesnego lidera powstającej na Warmii i Mazurach organizacji Mniejszości Niemieckiej.

Swoją działalność w strukturach Mniejszości Niemieckiej Michał Schlueter rozpoczął w Grupie Młodzieżowej „Ermis” przy OSMN w Olszynie, pełniąc tam funkcję przewodniczącego. Był także członkiem Komisji Młodzieżowej przy zarządzie ZNSSK w Polsce. Od roku 2011, z powodu zmiany miejsca zamieszkania, udziela się czynnie w Nidzickim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej, gdzie dziś pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Od maja 2018 roku został wybrany do zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce; w roku 2022 powierzono mu także funkcję wiceprzewodniczącego ZNSSK.

Od 2018 jest również członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska (FRŚ).

Zawodowo handlowiec, związany z branżą budownictwa kolejowego i drogowego. Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Kontakt: michal.schlueter [@] vdg.pl

Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Wykształcenie pan Jastrzembski zdobywał na uniwersytetach w Opolu i Katowicach: studia informatyczne (Politechnika Opolska, 2004), studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego (Uniwersytet Śląski 2013), studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2017).

Pan Jastrzembski jest aktywny przede wszystkim jako lokalny polityk: od listopada 2009 pełni funkcję burmistrza Leśnicy. Ponadto, od 2019 roku, pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.

Łukasz Jastrzembski angażuje się też w strukturach mniejszości niemieckiej: jako przewodniczący gminny (Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) w Gminie Leśnica oraz członek zarządu TSKN w Powiecie Strzeleckim.

Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Kontakt: lukasz.jastrzembski [@] vdg.pl

Waldemar Świerczek urodził się w 1968 roku w Raciborzu. Jest żonaty, ma trzy córki.

Zawodowo prowadzi prywatne przedsiębiorstwo; ponadto, jako samorządowiec, zaangażowany jest w życie społeczne miasta Racibórz i powiatu raciborskiego. Inicjator wielu wydarzeń lokalnych.

Z mniejszością niemiecką pan Świerczek związany jest na wielu płaszczyznach. Pełni funkcję przewodniczącego organizacji Mniejszości Niemieckiej w powiecie raciborskim; zasiada w prezydium Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) w Raciborzu. Ponadto pełni funkcję przewodniczącego Rady Kuratorów w Górnośląskim Centrum Kultury i  Spotkań w Łubowicach. W działalność ZNSSK w Polsce angażuje się jako członek zarządu.

W wolnym czasie poświęca się pasji, którą jest muzyka.

Kontakt: waldemar.swierczek [@] vdg.pl

Damian Stefaniak z mniejszością niemiecką jest związany już od najmłodszych lat: jako członek Członek Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego (NTKS) w Legnicy i od 2013 roku jako członek Zarządu tej organizacji.

Zawodowo dyrektor hotelu, społecznie angażuje się w działalność organizacji pozarządowych i mniejszości niemieckiej, animując lokalne środowisko mniejszości i wspierając nawiązywanie współpracy między organizacjami.

W 2022 po raz drugi wybrany na członka Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

Kontakt: damian.stefaniak [@] vdg.pl

Peter Jeske urodził się 22 grudnia 1944 roku w Porst (dziś Porost, woj. Zachodniopomorskie). Pierwsze sześć lat nauki szkolnej spędził w szkole z niemieckim językiem nauczania; od 7 klasy uczęszczał do szkoły, w której uczył się w języku polskim. Ukończył Rolniczą Szkołę Zawodową w Bobolicach, następnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Jastrowiu.

Przez wiele lat pan Jeske pracował w firmach w Koszalinie: w PKS oraz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (WPEC). Od 2004 roku jest na emeryturze.

Od roku 1988 pan Jeske związany jest z mniejszością niemiecką; w 1992 roku zarejestrował Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej "Pomerania" w Koszalinie; od początku jest przewodniczącym zarządu tej organizacji. Od 2018 zasiada w zarządzie ZNSSK w Polsce.

Do 1994 r. pan Jeske posiadał kartę stałego pobytu i dowód osobisty cudzoziemca. W 1994 roku otrzymał obywatelstwo polskie; dziś posiada podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie.

Za swoją działalność pan Jeske został uhonorowany m.in. Odznaczeniem na rzecz Rozwoju Ziemi Koszalińskiej Urzędu Miasta Koszalina, Srebrnym Krzyżem Zasługi Pommern-Zentrum Travelmünde oraz odznaką honorową ZNSSK w Polsce (2010).

Wielką pasją pana Jeske są rajdy motorowe i samochodowe oraz motocross; jest członkiem PZMOT. Dwukrotnie był wicemistrzem Polski w motocrossie w klasie 250.

Pan Jeske jest żonaty; ma dorosłą córkę i troje wnucząt, wszyscy mieszkają w Niemczech.

Kontakt: peter.jeske [@] vdg.pl

Oskar Zgonina należy do młodej generacji mniejszości niemieckiej. Od roku 2016 aktywnie angażuje się w działalność Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM). Od roku 2018 jest wiceprzewodniczącym tej organizacji, a od roku 2020 stoi na jej czele.

Zgodnie z wprowadzoną podczas ostatniego zjazdu delegatów ZNSSK w Polsce 28 maja 2022 zmianą w statucie, „członkiem Zarządu VdG jest każdoczesny Przewodniczący Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym samym Oskar Zgonina uczestniczy teraz również w pracach zarządu VdG.

Bernard Gaida urodził się 10 września 1958 roku w Dobrodzieniu. W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Uczestnik ruchów studenckich w tzw. podziemiu solidarnościowym. W 1980 roku wiceprzewodniczący pierwszego samodzielnego komitetu studenckiego Wydziału Inżynierii Drewna Uniwersytetu Rolniczego. Zawodowo Bernard Gaida jest przedsiębiorcą.

W wyniku pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych został przewodniczącym rady miejskiej w Dobrodzieniu. Funkcję tę pełnił w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 był przewodniczącym rady powiatu Olesno. W latach 2002-2006 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. W ramach działań samorządowych Bernard Gaida reprezentuje mniejszość niemiecką i angażuje się na rzecz pojednania i współpracy polsko-niemieckiej. Opowiadał się za zawarciem partnerstwa między Dobrodzieniem a Haanem, powiatem oleskim (woj. Opolskie) i powiatem Kaiserslautern (Nadrenia-Palatynat), a także między powiatem oleskim a Iwano-Frankowskiem (Ukraina). Pracował również w ramach czterostronnego partnerstwa województwa Opolskiego z Nadrenią-Palatynatem (Niemcy), Burgundią (Francja) i powiatem Fejer (Węgry). Brał również czynny udział w przygotowaniu strategii województwa Opolskiego oraz kierował grupą, która zajmuje się opracowywaniem strategii promowania wielokulturowości regionu.

Od początku istnienia mniejszości niemieckiej w Polsce pan Gaida jest jej członkiem. W latach 2008-2019 był wiceprzewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) na Śląsku Opolskim, a w latach 2009-2022 przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Od 2009 roku pan Gaida jest wiceprzewodniczącym Grupy Lokalnej Niemieckiego Koła Przyjaźni (DFK) Dobrodzień. Poza działaniami wewnętrznymi na rzecz mniejszości niemieckiej przewodniczył delegacji podczas rozmów polsko-niemieckich w ramach tzw. "Okrągłego Stołu". Ponadto Bernard Gaida reprezentuje niemiecką grupę etniczną w Polsce jako członek Federalistycznej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN); jest także członkiem międzynarodowej grupy roboczej FUEN w Parlamencie Europejskim. Od 2015 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości przy polskim Ministerstwie. Od 2016 roku jest przewodniczącym Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM). Od 2022 roku pełni funkcję pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Bernard Gaida został odznaczony Nagrodą Zasłużony dla Gminy Dobrodzień, odznaczeniem samorządowym Marszałka Województwa Opolskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP (2011) oraz Federalnym Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2015). W 2022 roku pan Gaida przyjął przyznany mu przez Związek Wypędzonych (BdV) medal honorowy za zasługi dla praw człowieka.

Kontakt: bernard.gaida [@] vdg.pl

 

Zgodnie z wprowadzoną podczas ostatniego zjazdu delegatów ZNSSK w Polsce 28 maja 2022 zmianą w statucie, „członkiem Zarządu VdG jest każdoczesny Przewodniczący Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym samym młodzież w zarządzie związku reprezentuje Oskar Zgonina.

Kolejną istotną zmianą w statucie ZNSSK w Polsce, wprowadzoną podczas ostatniego zjazdu delegatów jest możliwość powoływania pełnomocników do określonych zadań. Zgodnie z tym punktem podczas pierwszego posiedzenia zarządu ZNSSK na pełnomocnika do spraw międzynarodowych został powołany były przewodniczący Bernard Gaida.

Skład Komisji Rewizyjnej Związku przedstawia się następująco:

  • Agnieszka Dłociok (Śląsk) – przewodnicząca
  • Anna Kasprzyk (woj. Opolskie)
  • Dawid Bojarowski

Ostatnie zebranie delegatów ZNSSK w Polsce miało miejsce w dniu 28 maja 2022 na Górze Św. Anny.
Relacja z zebrania TUTAJ