Neuer Vorstand des VdG in Polen / Nowy Zarząd ZNSSK w Polsce

Vorstand des VdG (Stand für 28.5.2022). Von links / Zarząd ZNSSK w Polsce (stan na 28.5.2022). Od lewej: Waldemar Świerczek, Martin Lippa, Peter Jeske, Damian Stefaniak, Rafał Bartek, Sylwia Kus, Oskar Zgonina, Michal Schlueter.

Zjazd delegatów jest najwyższym organem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Między posiedzeniami Zjazdu o bieżących sprawach decyduje Zarząd Związku.

Zgodnie ze statutem ZNSSK Członkowie Zarządu są wybierani z delegatów organizacji regionalnych.

W zarządzie ZNSSK zasiadają w chwili obecnej:

 

Urodzony 13.10.1977 w Opolu; jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni (1998–2001). W latach 2001–2004 pracował w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. W latach 2003–2004 był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej i Wschodniej. Od października 2004 roku do lipca 2008 roku pełnił funkcję kierownika Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Od sierpnia 2008 roku do września 2015 był dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a w latach 2012–2018 był jej Współprzewodniczącym. Od maja 2015 pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) na Śląsku Opolskim. W latach 2011–2022 był członkiem Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, od 28.05.2022 pełni funkcję Przewodniczącego Związku. Jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska (FRŚ), a od marca 2016 roku jest również członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W latach 2002–2010 i w latach 2014–2018 był Radnym Gminy Chrząstowice, a w kadencji 2006–2010 jej Przewodniczącym. Od 2018 Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego.

Kontakt: rafal.bartek@vdg.pl

Urodzona 29 stycznia 1981 roku w Oleśnie, mężatka, matka dwójki nastolatków.

Absolwentka w 2000 r. Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie. W 2005 roku ukończyła Uniwersytet Opolski na kierunku historia o specjalizacji Parlamentaryzm i ustrój, a w 2004 roku Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie na kierunku politologia ze specjalizacjami: Integracja Europejska oraz Komunikowanie i Media. W 2018 roku ukończyła w Częstochowie studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania. W trakcie studiów podyplomowych MBA.

Obecnie Sekretarz Urzędu Gminy w Radłowie. Aktywnie działa w zarządzie Lokalnej Grupie Działania "Górna Prosna". Czwartą kadencję Radna Powiatu Oleskiego. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu.

Z mniejszością niemiecką Sylwia Kus związana jest od samego początku poprzez Niemieckie Koło Przyjaźni (Deutsches Freundschaftskreis, DFK) Biskupice. Pełni funkcję skarbnika w DFK Biskupice oraz sekretarza Zarządu Gminnego (Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, TSKN) w Radłowie. Od roku 2019 zasiada w zarządzie TSKN na Śląsku Opolskim; od marca 2021 pełni tam funkcję sekretarza. Od 28 maja 2022 wiceprzewodnicząca zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Pasje: florystyka i motoryzacja.

 

Kontakt: sylwia.kus@vdg.pl

Członek Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Martin Lippa urodził się 15.02.1969 roku w Gliwicach. Ukończył Górnośląską Szkołę Biznesu w Katowicach i z wykształcenia jest ekonomistą. Pan Lippa wychowywał się dwujęzycznie. Od początku, czyli od początku lat 90., związany jest z mniejszością niemiecką. Rodzice pana Lippy byli również bardzo zaangażowani w działalność struktur mniejszości niemieckiej. Jego matka była współzałożycielką lokalnej grupy Gleiwitz Laband (Gliwice Łabędy) i przez wiele lat była tam zaangażowana jako referent ds. kultury. W 1992 roku pan Lippa przyczynił się do utworzenia struktur Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (Bund der Jugend der Deutschen Minderheit, BJDM) w województwie katowickim i został wybrany przewodniczącym BJDM dla Okręgu Katowickiego: organizacji młodzieżowej która, z 45 grupami młodzieżowymi na Śląsku i ponad 100 grupami na terenie Polski była w tym czasie jedną z największych organizacji młodzieżowych w Polsce.

W 1999 roku Martin Lippa objął na 2 kadencje przewodnictwo organizacji młodzieżowej Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM) na terenie całej Polski. W DFK Schlesien (Niemieckie Koło Przyjaźni) pan Lippa jest członkiem lokalnej grupy Laband w powiecie Gliwice, gdzie przez wiele lat pełnił różne funkcje: zarówno w grupie lokalnej, jak i w powiecie. Od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącego DFK w województwie śląskim, a od 2011 roku pełni również funkcję Dyrektora Zarządzającego Stowarzyszenia.

Zawodowo pan Lippa przez wiele lat był pracownikiem w dziale logistyki w fabryce niklu. Wkrótce po objęciu kierownictwa DFK Schlesien zaprzestał samodzielnej działalności gospodarczej. Oprócz pracy w strukturach ZNSSK w Polsce Martin Lippa jest również członkiem rady Fundacji Rozwoju Śląska.

Pan Lippa jest żonaty; ojciec dwójki dorosłych dzieci i dziadek dwóch wnuczek.

Kontakt: marcin.lippa@vdg.pl

Michał Schlueter urodził się 12 lutego 1978 roku w Olsztynie.

Wykształcenie zdobył w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na wydziale pedagogiki (specjalność: Animacja Turystyki i Rekreacji).

Już od młodzieńczych lat aktywnie uczestniczy w życiu Mniejszości Niemieckiej za wzorem ojca, Gerharda Schluetera, który na początku lat ’90 był jednym z założycieli Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej i bliskim współpracownikiem Waltera Angrika – ówczesnego lidera powstającej na Warmii i Mazurach organizacji Mniejszości Niemieckiej.

Swoją działalność w strukturach Mniejszości Niemieckiej Michał Schlueter rozpoczął w Grupie Młodzieżowej „Ermis” przy OSMN w Olszynie, pełniąc tam funkcję przewodniczącego. Był także członkiem Komisji Młodzieżowej przy zarządzie ZNSSK w Polsce. Od roku 2011, z powodu zmiany miejsca zamieszkania, udziela się czynnie w Nidzickim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej, gdzie dziś pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Od maja 2018 roku został wybrany do zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce; w roku 2022 powierzono mu także funkcję wiceprzewodniczącego ZNSSK.

Od 2018 jest również członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska (FRŚ).

Zawodowo handlowiec, związany z branżą budownictwa kolejowego i drogowego. Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Kontakt: michal.schlueter@vdg.pl

Członek Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Wykształcenie pan Jastrzembski zdobywał na uniwersytetach w Opolu i Katowicach: studia informatyczne (Politechnika Opolska, 2004), studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego (Uniwersytet Śląski 2013), studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2017), studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) (2023).

Pan Jastrzembski jest aktywny przede wszystkim jako lokalny polityk: od listopada 2009 pełni funkcję burmistrza Leśnicy, Członek Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami", Członek Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region". Od 2019 roku, pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, w 2024 roku Pełnomocnik Wyborczy KWW Śląscy Samorządowcy.

Łukasz Jastrzembski angażuje się też w strukturach mniejszości niemieckiej: jako przewodniczący gminny (Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) w Gminie Leśnica oraz członek zarządu TSKN w Powiecie Strzeleckim.

Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Kontakt: lukasz.jastrzembski@vdg.pl

Waldemar Świerczek urodził się w 1968 roku w Raciborzu. Jest żonaty, ma trzy córki.

Zawodowo prowadzi prywatne przedsiębiorstwo; ponadto, jako samorządowiec, zaangażowany jest w życie społeczne miasta Racibórz i powiatu raciborskiego. Inicjator wielu wydarzeń lokalnych.

Z mniejszością niemiecką pan Świerczek związany jest na wielu płaszczyznach. Pełni funkcję przewodniczącego organizacji Mniejszości Niemieckiej w powiecie raciborskim; zasiada w prezydium Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) w Raciborzu. Ponadto pełni funkcję przewodniczącego Rady Kuratorów w Górnośląskim Centrum Kultury i  Spotkań w Łubowicach. W działalność ZNSSK w Polsce angażuje się jako członek zarządu.

W wolnym czasie poświęca się pasji, którą jest muzyka.

Kontakt: waldemar.swierczek@vdg.pl

Damian Stefaniak z mniejszością niemiecką jest związany już od najmłodszych lat: jako członek Członek Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego (NTKS) w Legnicy i od 2013 roku jako członek Zarządu tej organizacji.

Zawodowo dyrektor hotelu, społecznie angażuje się w działalność organizacji pozarządowych i mniejszości niemieckiej, animując lokalne środowisko mniejszości i wspierając nawiązywanie współpracy między organizacjami.

W 2022 po raz drugi wybrany na członka Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

Kontakt: damian.stefaniak@vdg.pl

Bernard Gaida urodził się 10 września 1958 roku w Dobrodzieniu. W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Uczestnik ruchów studenckich w tzw. podziemiu solidarnościowym. W 1980 roku wiceprzewodniczący pierwszego samodzielnego komitetu studenckiego Wydziału Inżynierii Drewna Uniwersytetu Rolniczego. Zawodowo Bernard Gaida jest przedsiębiorcą.

W wyniku pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych został przewodniczącym rady miejskiej w Dobrodzieniu. Funkcję tę pełnił w latach 1990–1998. W latach 1998–2002 był przewodniczącym rady powiatu Olesno. W latach 2002–2006 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. W ramach działań samorządowych Bernard Gaida reprezentuje mniejszość niemiecką i angażuje się na rzecz pojednania i współpracy polsko-niemieckiej. Opowiadał się za zawarciem partnerstwa między Dobrodzieniem a Haanem, powiatem oleskim (woj. Opolskie) i powiatem Kaiserslautern (Nadrenia-Palatynat), a także między powiatem oleskim a Iwano-Frankowskiem (Ukraina). Pracował również w ramach czterostronnego partnerstwa województwa Opolskiego z Nadrenią-Palatynatem (Niemcy), Burgundią (Francja) i powiatem Fejer (Węgry). Brał również czynny udział w przygotowaniu strategii województwa Opolskiego oraz kierował grupą, która zajmuje się opracowywaniem strategii promowania wielokulturowości regionu.

Od początku istnienia mniejszości niemieckiej w Polsce pan Gaida jest jej członkiem. W latach 2008–2019 był wiceprzewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) na Śląsku Opolskim, a w latach 2009–2022 przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Od 2009 roku pan Gaida jest wiceprzewodniczącym Grupy Lokalnej Niemieckiego Koła Przyjaźni (DFK) Dobrodzień. Poza działaniami wewnętrznymi na rzecz mniejszości niemieckiej przewodniczył delegacji podczas rozmów polsko-niemieckich w ramach tzw. "Okrągłego Stołu". Ponadto Bernard Gaida reprezentuje niemiecką grupę etniczną w Polsce jako członek Federalistycznej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN); jest także członkiem międzynarodowej grupy roboczej FUEN w Parlamencie Europejskim. Od 2015 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości przy polskim Ministerstwie. Od 2016 roku jest przewodniczącym Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM). Od 2022 roku pełni funkcję pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Również od roku 2022 pełni funkcję wiceprzewodniczącego FUEN - Federalistycznej Unii Europejskich Grup Narodowościowych.

Bernard Gaida został odznaczony Nagrodą Zasłużony dla Gminy Dobrodzień, odznaczeniem samorządowym Marszałka Województwa Opolskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP (2011) oraz Federalnym Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2015). W 2022 roku pan Gaida przyjął przyznany mu przez Związek Wypędzonych (BdV) medal honorowy za zasługi dla praw człowieka.

Kontakt: bernard.gaida@vdg.pl

Podczas ostatniego zjazdu delegatów ZNSSK odbyły się wybory uzupełniające. W miejsce zmarłego w ubiegłym roku Petera Jeske wybrano Dawida Bojarowskiego, reprezentanta Związku Mniejszości Niemieckiej w Tczewie. Dawid Bojarowski pełnił do tej pory funkcję członka komisji rewizyjnej Związku, zatem na jego miejsce wybrano Waltera Müllera, reprezentującego Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy.

Zgodnie ze statutem ZNSSK w Polsce “członkiem Zarządu VdG jest każdoczesny Przewodniczący Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym samym młodzież w zarządzie związku reprezentuje Paulina Widera, która została wybrana 18 maja 2024 r. na przewodniczącą BJDM w miejsce Weroniki Koston.

Kolejną istotną kwestią związaną z statutem ZNSSK w Polsce jest możliwość powoływania pełnomocników do określonych zadań. Zgodnie z tym punktem na pełnomocnika do spraw międzynarodowych został powołany były przewodniczący Bernard Gaida.

Skład Komisji Rewizyjnej Związku przedstawia się następująco:

  • Agnieszka Dłociok (Śląsk) – przewodnicząca
  • Anna Kasprzyk (woj. opolskie)
  • Walter Müller  (woj. kujawsko-pomorskie)

Ostatnie zebranie delegatów ZNSSK w Polsce miało miejsce w dniu 10 maja 2024 r. na Górze Św. Anny.
Relacja z zebrania TUTAJ