Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) jest dachową organizacją mniejszości niemieckiej w Polsce, skupiającą wszystkie organizacje regionalne mniejszości niemieckiej. Do głównych zadań ZNSSK należy m. in. wspieranie i dbanie o rozwój kultury i języka niemieckiego pośród członków organizacji oraz wspieranie i koordynowanie działalności poszczególnych organizacji członkowskich.

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Referent ds. projektów językowych

w dziale realizującym projekty językowe Związku.

Do zadań na stanowisku będzie m. in. należało:

 • Kontakt z organizacjami mniejszości niemieckiej w sprawie projektów językowych, doradztwo i wsparcie w procesie składania wniosków.
 • Ocena merytoryczna koncepcji i wniosków organizacji mniejszości niemieckiej dotyczących promocji języka
 • Monitorowanie realizacji projektów językowych
 • Inicjuje i prowadzi działania w zakresie rozwoju niemieckiej oświaty pozaszkolnej realizowanej przez Związek oraz pomoc w tym zakresie wobec członków Związku.
 • Wspieranie i promowanie szkolnictwa mniejszościowego, dwujęzyczności oraz nowatorstwo w tym zakresie.
 • Inspirowanie działań mających doprowadzić do utworzenia szkół, przedszkoli oraz ożywienie pozaszkolnych form kształcenia prowadzonych przez stowarzyszenia mniejszościowe dla wszystkich grup docelowych.
 • Samodzielnie opracowywanie własnych programów działania i projektów

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • dobra znajomość języka niemieckiego;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów;
 • rzetelność i dokładność wykonywanej pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • pracę w biurze położonym w centrum Opola;
 • pracę w miłej atmosferze i doświadczonym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres vdg@vdg.pl do dnia 30 kwietnia 2024. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu +48 77 454 78 78.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż te wskazane w art. 22 Kodeksu pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu poszukuje osoby na stanowisko:

Pełnomocnik Związku ds. młodzieży

Opis stanowiska: pełnomocnik ds. młodzieży inicjuje, koordynuje i współpracuje w zakresie projektów i działań, których podmiotem lub organizatorem jest młode pokolenie mniejszości niemieckiej. Obszarem działania pełnomocnika jest cała Polska, wszystkie organizacje mniejszości niemieckiej oraz regiony jej występowania; pełnomocnik współpracować będzie również z instytucjami za granicą.

Do zadań należeć będzie m.in.:

 • Pomoc w tworzeniu i aktywizacji grup młodzieży mniejszości niemieckiej, inicjowanie ich współpracy i wymiany
 • Tworzenie atrakcyjnej oprawy medialnej realizowanych projektów
 • Prowadzenie działalności doradczej dla grup młodzieżowych, ich macierzystych organizacji w zakresie możliwości prowadzenia, finansowania, rozliczania projektów
 • Koordynowanie działalności Centrum młodzieżowego – placówki kultury mniejszości niemieckiej, mieszczącej się w Opolu

Oferujemy:

 • Możliwość współpracy z różnymi instytucjami mniejszości niemieckiej w kraju i zagranicą
 • Możliwość realizacji autorskich projektów skierowanych do młodzieży
 • Możliwość współtworzenia oferty kulturalnej mniejszości niemieckiej
 • Zdobycie doświadczenia w dziedzinie koordynacji i realizacji projektów kulturalnych
 • Dostęp do szerokiego wachlarza oferty kulturalnej mniejszości niemieckiej
 • Możliwość udziału w szkoleniach powiązanych z zakresem powierzonych zadań

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • Skuteczna organizacja własnego czasu pracy
 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, kreatywność
 • Podstawowa znajomość komputera (pakiet Office)
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B
 • Znajomość tematyki związanej z mniejszościami narodowymi będzie dużym atutem

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres vdg@vdg.pl do dnia 30 kwietnia 2024. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu +48 77 454 78 78.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż te wskazane w art. 22 Kodeksu pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) jest dachową organizacją mniejszości niemieckiej w Polsce, skupiającą wszystkie organizacje regionalne mniejszości niemieckiej. Do głównych zadań ZNSSK należy m. in. wspieranie i dbanie o rozwój kultury i języka niemieckiego pośród członków organizacji oraz wspieranie i koordynowanie działalności poszczególnych organizacji członkowskich.

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. kultury

Do zadań na stanowisku będzie m. in. należało:

 • Przygotowywanie, opracowanie, realizacja i rozliczenie projektów kulturalnych realizowanych przez Związek;
 • Koordynacja projektów kulturalnych wnioskowanych i rozliczanych przez Związek;
 • Współpraca z koordynatorami projektów w organizacjach Mniejszości;
 • Utrzymywanie właściwych relacji z instytucjami finansującymi projekty;
 • Zabieganie o pozyskiwanie nowych źródeł finansowania projektów Związku;
 • Utrzymywanie kontaktów oraz pozyskiwanie nowych partnerów w zakresie kultury.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • komunikatywność;
 • wiedza na temat mniejszości niemieckiej w Polsce będzie dodatkowym atutem;
 • rzetelność i dokładność wykonywanej pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • pracę w biurze położonym w centrum Opola;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • pracę w miłej atmosferze i doświadczonym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres vdg@vdg.pl do dnia 30 kwietnia 2024. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu +48 77 454 78 78.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż te wskazane w art. 22 Kodeksu pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) jest dachową organizacją mniejszości niemieckiej w Polsce, skupiającą wszystkie organizacje regionalne mniejszości niemieckiej. Do głównych zadań ZNSSK należy m. in. wspieranie i dbanie o rozwój kultury i języka niemieckiego pośród członków organizacji oraz wspieranie i koordynowanie działalności poszczególnych organizacji członkowskich.

W ciągu całego roku Związek przyjmie osoby, dysponujące dobrą znajomością języka niemieckiego, chętne realizować bezpłatne praktyki. Zapraszamy w szczególności studentów kierunku germanistyka. Mile widziani również studenci innych kierunków, biegle posługujący się językiem niemieckim.

Oferujemy:

 • wgląd w pracę prężnie działającej organizacji pozarządowej
 • zdobycie wiedzy z zakresu problematyki mniejszości niemieckiej
 • zdobycie doświadczenia w pracy projektowej
 • zdobycie doświadczenia w pracy z tekstem
 • rozwijanie kompetencji językowych
 • ciekawe miejsce pracy w centrum Opola
 • pracę w miłej atmosferze i z ciekawymi ludźmi
 • przyjaźnie na całe życie

Do zadań praktykanta po wcześniejszym uzgodnieniu mogą należeć:

 • wsparcie w organizowaniu i przeprowadzaniu realizowanych przez ZNSSK w Polsce projektów kulturalnych
 • korekta językowa tekstów, tłumaczenia
 • aktualizacja treści strony internetowej, redagowanie krótkich tekstów

Oferty (CV oraz list motywacyjny) prosimy składać drogą mailową na adres: biuro@vdg.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.