W celu realizacji projektów organizacje członkowskie mają możliwość złożenia do VdG wniosków o dofinansowanie. Poniżej znajdują się potrzebne w tym celu dokumenty:

 

1) Regulamin:

Reglement BMi 2024 Regulamin 2024 Tarifblatt 2024

 

2) Wzory wiosków:

Einzelprojektliste BMi

3) Dokumenty do rozliczenia:

Zahlenmäßiger Nachweis Inventarverzeichnis Teilnehmerliste Vorlage Sachbericht Vergabeprotokoll

4) Wniosek o wprowadzenie zmian:

Änderungsantrag: Muster

5) Terminologia i przykłady:

Beispiele für Erfolgskriterien Beispiel 1: Sprachcamp Beispiel 2: Sprachcamp Terminologie - Fachwortschatz Einzelprojektliste - Beispiel Zahlenmäßiger Nachweis - Beispiel BMI Arbeisfeld Beschreibung Belegliste - Ausgewählte Begriffe_Beispielhafte Beschreibungen

Zgodnie z warunkami umowy o dotację realizator projektu zobowiązuje się w ramach kontaktów ze środkami masowego przekazu, wystąpień na konferencjach, posiedzeniach, spotkaniach, w sprawozdaniach, publikacjach, materiałach reklamowych lub w razie wystąpienia innych okoliczności do informowania o źródle dofinansowania, używając formuły:

„Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce „ i odpowiednio w języku niemieckim: „Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern und  für Heimat durch den Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen finanziert”.

W przypadku tworzenia plakatów, ulotek, publikacji i innych materiałów promocyjnych należy zamieścić następujące logo:

LOGO-s