52. Zjazd Delegatów ZNSSK w Polsce: nowa nagroda VdG dla Angeli Merkel

52. Zjazd Delegatów ZNSSK w Polsce: nowa nagroda VdG dla Angeli Merkel

Dziś, 3 września 2021 r., na Górze Św. Anny odbył się 52. Zjazd Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce – odbywającego się co roku najważniejszego spotkania w strukturach ZNSSK w Polsce, podczas którego relacjonowane są działania Związku jak i podejmowane najważniejsze decyzje.

Podczas zebrania przewodniczący ZNSSK Bernard Gaida zdał relację z działalności Związku w minionym roku; wspomniał m.in. o trwających projektach, które mimo pandemii mogły zostać zrealizowane. Uruchomiono również w tym roku nowe projekty, “które dzięki decyzji Bundestagu z 2019 r. dają nam możliwość doprowadzenia niemieckiej grupy etnicznej na jakościowo wyższy poziom oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom (…). Zupełnie nową jakość oferują nowe instytucje, które mogły powstać dzięki otrzymanym z Niemiec środkom.” Chodzi tu o otwarte na początku czerwca Centrum młodzieżowe oraz powstające Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce.

⬇ Tätigkeitsbericht des VdG (Bernard Gaida) / Sprawozdanie z działalności ZNSSK (tekst w j. niem.) [PDF]

Nie mogło przy tym zabraknąć słów wdzięczności. “Chcielibyśmy podziękować naszym licznym partnerom, którzy w obliczu pandemii razem z nami dostosowali swoje warunki i tym samym dali nam możliwość kontynuowania naszych działań w nowej formie” − podsumował Bernard Gaida. W podziękowaniu za to wsparcie prof. dr Bernd Fabritius, pełnomocnik rządu federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych, został uhonorowany Medalem VdG za szczególne zasługi.

⬇ Grußwort Herrn Bernd Fabritius / Przemówienie p. Berndta Fabritiusa (tekst w j. niemieckim) [PDF]

Do grona organizacji członkowskich ZNSSK w Polsce przyjęte zostały dwie organizacje: Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko-Dzierzgońskiej oraz Związek Ludności Niemieckiej w Gdyni. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji z Gosławic uzyskało status organizacji zrzeszonej.

Podczas spotkania przyjęto również Rezolucję z okazji 30-lecia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Delegaci zaapelowali w niej do polskiego rządu o “podjęcie stałych i dynamicznych wysiłków na rzecz ochrony praw ustanowionych w Traktacie, a w szczególności w ratyfikowanej Europejskiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych i które są niezbędne dla zachowania tożsamości narodowej, kulturowej i językowej mniejszości niemieckiej. Delegaci deklarują chęć udziału VdG we wszystkich pracach mających na celu istotną poprawę obecności języka i kultury niemieckiej w Polsce, a także sytuację użytkowników języków, którzy należą do obecnego społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i dziedzictwa kulturowego, ale także tworzą bogactwo różnorodności kulturowej Europy.”

Pełen tekst rezolucji ZNSSK w Polsce:

⬇ Rezolucja 52. Zjazd Delegatow ZNSSK w Polsce [PDF]

Ważnym punktem Zjazdu było również ustanowienie nagrody ZNSSK w Polsce, której wyrazem jest statuetka Gratias agimus; to wyraz wdzięczności, mający na celu uhonorowanie osób, które “jako rządzący, politycy, działacze społeczni, duchowni i pracownicy kultury (…) dążą do jedności i pokoju. Gdyż, jak czytamy w uzasadnieniu nagrody „wierzymy, że prawdziwa, bogata i silna własna tożsamość pozwala docenić i szanować tożsamość innych oraz pozostawać otwartym”. Jako pierwszą laureatkę nagrody delegaci jednogłośnie wybrali panią Angelę Merkel.

⬇ Ustanowienie nagrody VdG [PDF]

Skip to content